W Inowrocławiu zostanie otwarta jedna z najnowocześniejszych ocynkowni w Europie

Data dodania: 2022-11-23

Już w tym miesiącu zostanie otwarta nowoczesna ocynkownia należącej do spółki INOFAMA. Obiekt o kubaturze 50 tys. m3 jest wyposażony m.in. w wannę cynkowniczą o długości 7,5 m i głębokości 3,5 m.

INOFAMA S.A., producent konstrukcji stalowych należący do Grupy Kapitałowej ARP S.A., dzięki środkom pozyskanym od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz przy wsparciu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej otworzy nową ocynkownię zanurzeniową – Ocynkownię Inowrocław.

- Dla INOFAMA nowa ocynkownia to mocny impuls rozwojowy i szansa poprawy pozycji rynkowej w oparciu o najnowsze rozwiązania przemysłowe. Wsparcie ARP to nie tylko aspekt finansowy, ale także wysokiej jakości know-how w obszarze zarządzania, a także poprawa komfortu życia lokalnej społeczności - nowoczesna ocynkownia będzie w możliwie najmniejszy sposób wpływać na środowisko. Produkty INOFAMA powstawać będą w jak najlepszych warunkach, gdzie korzyści środowiskowe będą szły w parze z zadbaniem o wysoką wydajność, jakość pracy oraz zwiększenie produkcji – mówi Cezariusz Lesisz, prezes ARP S.A.

Ocynkownia Inowrocław stanowi istotny krok w dalszym rozwoju pozycji Spółki, budując coraz silniejszą markę wśród odbiorców jej produktów i usług. Inwestycja przyczynia się do efektywnego zwiększania skali działalności Spółki, a przez to tworzenia nowych miejsc pracy.

- Inwestycja od początku tworzona była z myślą o poprawie komfortu życia okolicznych mieszkańców. Dlatego budynek został wyposażony w izolacje akustyczne ścian oraz systemy podciśnienia zapobiegające przypadkowemu wydostaniu się zanieczyszczeń do atmosfery. Ocynkownia Inowrocław została zrealizowana wedle najnowszych standardów technicznych, technologicznych i organizacyjnych, co pozwoli na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawę wydajności ocynkowni oraz warunków pracy – mówi Szczepan Ślusarz, prezes INOFAMA S.A.

Dotychczas eksploatowana ocynkownia ogniowa została zbudowana w 1976 r. z dwiema liniami technologicznymi ogrzewanymi energią elektryczną.

Cynkowanie zanurzeniowe w Ocynkowni Inowrocław polega na zanurzeniu odpowiednio przygotowanych elementów stalowych w roztopionym cynku celem uzyskania, w wyniku procesu dyfuzji stopowej, metalicznej powłoki cynkowej. Nakładanie powłok antykorozyjnych jest działaniem proekologicznym ze względu na wydłużenie przydatności elementów stalowych do użytku, a tym samym pozwala na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska naturalnego podczas produkcji stali.

INOFAMA S.A. otrzymała wsparcie kapitałowe od ARP S.A w łącznej wysokości 8 mln zł oraz skorzystała ze wsparcia udzielonego w ramach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. - uzyska w ramach pomocy publicznej zwolnienie podatkowe w wysokości do 35% nakładów. Otrzymane wsparcie poprawi rentowność realizowanych inwestycji i działalności prowadzonej przez Spółkę.

Wartość robót ogólnobudowlanych: 13 018 400 zł

Wartość robót związanych z wykonaniem kompletnej linii do cynkowania ogniowego 11 980 000 zł