VII spotkanie społeczności projektowej w Grupie Kapitałowej ARP

Data dodania: 2022-12-23

Celem wydarzenia był rozwój kompetencji i wymiana doświadczeń w zakresie project managementu wśród osób zaangażowanych w realizację projektów i nadzór nad projektami w spółkach z Grupy Kapitałowej ARP S.A. i Grupy PFR.

W cyklicznych spotkaniach uczestniczą osoby na stanowiskach zarządczych, Sponsorzy Projektów, Członkowie Komitetów Sterujących, Liderzy Projektów, członkowie zespołów projektowych, przedstawiciele PMO oraz wszyscy pracownicy zorientowani na wprowadzanie zmian w spółkach.

W VII spotkaniu społeczności projektowej wiedzą i doświadczeniem podzielili się z nami: prof. Jacek Strojny, dr Grzegorz Dzwonnik, Krzysztof Witkowski, Monika Podkowińska z PKN Orlen S.A., Paweł Charążka z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Maciej Szołtysek i Adrian Derda z Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Podczas wydarzenia Prezes Cezariusz Lesisz wręczył dyplomy ukończenia II edycji Akademii Liderów Przemysłu.

Akademia Liderów Przemysłu to autorski program szkoleniowy dla społeczności projektowej w Grupie Kapitałowej ARP. Celem warsztatów jest dostarczenie kompleksowej wiedzy i kompetencji, umożliwiających uczestnikom postrzeganie prowadzonych projektów w szerszej perspektywie przedsiębiorstwa jako całości, nastawionej na rozwój i sprawną transformację.