V edycja Konkursu o Staż – Rozwój Kadr sektora kosmicznego

Data dodania: 2020-05-18
Celem konkursu jest kształcenie i rozwój młodej kadry w sektorze kosmicznym  oraz wsparcie transferu wiedzy pomiędzy uczelniami a firmami sektora kosmicznego. W tegorocznej edycji udział weźmie 15 podmiotów z Polski. W pierwszym etapie Konkursu zakwalifikowanych zostało 15 firm działających w sektorze kosmicznym: BitByBit, Creotech Instruments, InPhoTech, ITTI, KOMES,  KP Labs, N7 Space, PIAP Space, QWED, Scanway, Semicon, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa, SYDERAL Polska, Thorium Space oraz Wojskowe Zakłady Elektroniczne. Dodatkowo firma Creotech Instruments zadeklarowała chęć przyjęcia dwóch dodatkowych stażystów wybranych z pośród nadesłanych zgłoszeń poza organizowanym konkursem.

Celem konkursu jest kształcenie i rozwój młodej kadry w sektorze kosmicznym  oraz wsparcie transferu wiedzy pomiędzy uczelniami a firmami sektora kosmicznego. W tegorocznej edycji udział weźmie 15 podmiotów z Polski. W pierwszym etapie Konkursu zakwalifikowanych zostało 15 firm działających w sektorze kosmicznym: BitByBit, Creotech Instruments, InPhoTech, ITTI, KOMES,  KP Labs, N7 Space, PIAP Space, QWED, Scanway, Semicon, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa, SYDERAL Polska, Thorium Space oraz Wojskowe Zakłady Elektroniczne. Dodatkowo firma Creotech Instruments zadeklarowała chęć przyjęcia dwóch dodatkowych stażystów wybranych z pośród nadesłanych zgłoszeń poza organizowanym konkursem.

Szczegóły dotyczące profili poszukiwanych kandydatów dostępne są na stronie: space.biz.pl. Drugi etap konkursu dedykowany jest absolwentom z tytułem magistra, inżyniera lub magistra inżyniera, osobom z otwartym przewodem doktorskim oraz młodym naukowcom z tytułem magistra, inżyniera lub magistra inżyniera, doktora nauk technicznych, społecznych lub ekonomicznych, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Etap ten zakończy się 19 czerwca 2020 roku.

Nagrodami w V edycji Konkursu o Staż – Rozwój Kadr sektora kosmicznego są sześciomiesięczne staże w firmach, instytutach badawczych sektora kosmicznego  w Polsce. Przyszły stażysta będzie zatrudniony na umowę zlecenie przy wynagrodzeniu  od 4 do 5 tys. zł brutto. Na uwagę zasługuje fakt, że 80% laureatów poprzednich edycji konkursu znalazło stałe zatrudnienie w firmach, w których wcześniej odbywało staż.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego www.space.biz.pl.