Uprawnienia uczestników Programu Zwolnień Monitorowanych

Data dodania: 2009-01-31
Ukazała się publikacja pt. "Uprawnienia uczestników Programu Zwolnień Monitorowanych realizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A."  Plik w .pdf można pobrać tutaj. Program Zwolnień Monitorowanych dla pracowników Stoczni Gdyńskiej S.A. i Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. jest realizacją Ustawy o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego, która weszła w życie 6 stycznia 2009 r.  Działania realizowane w ramach Programu Zwolnień Monitorowanych wykonuje Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 

Ukazała się publikacja pt. "Uprawnienia uczestników Programu Zwolnień Monitorowanych realizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A." 

Plik w .pdf można pobrać tutaj.

Program Zwolnień Monitorowanych dla pracowników Stoczni Gdyńskiej S.A. i Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. jest realizacją Ustawy o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego, która weszła w życie 6 stycznia 2009 r. 

Działania realizowane w ramach Programu Zwolnień Monitorowanych wykonuje Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 

Program Zwolnień Monitorowanych to pakiet usług aktywizujących, przygotowujących osobę uczestniczącą w programie do znalezienia nowego miejsca pracy. Program swym zakresem obejmuje doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe, wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy, oraz udzielanie pomocy w zakresie: uczestnictwa w stażach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, przyznaniu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji środków na wyposażenie nowego miejsca pracy pracodawcom, którzy zatrudnią byłego pracownika stoczni.