Uniwersyteckie Centrum Kliniczne szpitalem na plusie. Udana restrukturyzacja przy wsparciu ARP S.A.

Data dodania: 2019-09-23
Sukcesem zakończył się proces restrukturyzacji Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego (UCK) w Gdańsku. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wsparła szpital Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed) kwotą 110 mln zł. Pożyczka została spłacona z 20-miesięcznym wyprzedzeniem.

Sukcesem zakończył się proces restrukturyzacji Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego (UCK) w Gdańsku. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wsparła szpital Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed) kwotą 110 mln zł. Pożyczka została spłacona z 20-miesięcznym wyprzedzeniem.

Plan restrukturyzacyjny rozpoczęty w 2011 roku polegał na wprowadzeniu szeregu zmian w funkcjonowaniu szpitala klinicznego GUMed, których celem była poprawa sytuacji finansowanej i organizacyjnej. Zmieniono m.in. strukturę organizacyjną i politykę zatrudniania oraz system pracy. Wprowadzono także informatyzację głównych procesów zachodzących w UCK, takich jak kontrola zużycia leków i materiałów medycznych, co pozwoliło na  dodatkowe oszczędności.

- Restrukturyzacja to trudny, złożony proces, który wymaga konsekwencji i ogromnej determinacji. My oczywiście w całym tym procesie jesteśmy wsparciem, udzielamy nie tylko finansowania, ale także merytorycznie czuwamy nad planem naprawczym. Z wieloletniego doświadczenia wiemy jednak, że bardzo dużo zależy tutaj od zaangażowania zarządu, który w przypadku Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego stanął na wysokości zadania, nie bał się niełatwych decyzji i stanowczo dążył do celu, realizując przyjęte założenia. Dlatego dzisiaj możemy mówić o naszym wspólnym sukcesie restrukturyzacyjnym - powiedział Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. - Udana restrukturyzacja UCK to  dla nas wszystkich powód do dumy: przede wszystkim dlatego, że z jej efektów korzystają pacjenci. Przykład UCK pokazuje, że jesteśmy skuteczni nie tylko w obszarach ściśle związanych z przemysłem ciężkim, z którym się od lat kojarzymy – dodał wiceprezes Kolczyński.

Pożyczka z ARP S.A. umożliwiła spłatę zadłużenia i znaczną poprawę kondycji szpitala, który jest obecnie  liderem pod względem najlepszych wyników finansowych wśród dużych szpitali klinicznych. Wprowadzone zmiany przyniosły również lepszą organizację pracy i efektywniejsze wykorzystywanie narzędzi informatycznych, co jest kluczowe dla przepływu informacji i podejmowania decyzji  dotyczących zarządzania szpitalem.

- Dziś możemy pochwalić się, że działania restrukturyzacyjne zakończyły się sukcesem. Nasz szpital nie ma długów. Warto dodać, że spłaciliśmy pożyczkę do ARP z 20 miesięcznym wyprzedzeniem, nadpłacając 18,5 mln złotych – mówi Jakub Kraszewski, dyrektor naczelny UCK. – Jak nam to się udało? Konsekwentnie realizowaliśmy plan restrukturyzacyjny. W 2012 roku wprowadziliśmy klauzulę do umowy, która przewidywała każdorazowo z dodatkowo uzyskanych środków z NFZ-u, tzw. nadwykonań, dokonywanie nadpłat na rzecz ARP. To działanie pozwoliło nam na spłatę pożyczki przed terminem. Dzięki wprowadzonym zmianom nasz szpital może się dalej rozwijać. Jesteśmy aktualnie jednym z najnowocześniejszych szpitali w Polsce. Inwestujemy nie tylko w infrastrukturę, lecz również w najlepszych specjalistów. Wszystkie te działania skoncentrowane są na jedynym – staramy się jak najbardziej efektywnie leczyć pacjenta, który korzysta z naszych usług podsumowuje Jakub Kraszewski.

W 2010 roku UCK posiadało prawie 100 mln zł zobowiązań do spłaty. Problemy z płynnością spowodowały znaczne opóźnienia w płatnościach do dostawców i w efekcie wzrost zadłużenia. Przeterminowane wierzytelności generowały bardzo wysokie koszty finansowe i komornicze. Władze Uniwersyteckiego Centrum  Klinicznego oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego podjęły starania, żeby zminimalizować powstałe zadłużenie, korzystając z pomocy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. W 2011 roku Agencja udzieliła szpitalowi wsparcia finansowego w wysokości 110 mln zł, które uwarunkowane było efektywnym przeprowadzeniem restrukturyzacji.

-Dzięki dobrej kondycji UCK stanowi doskonałą bazę do prowadzenia nowoczesnych badań w zakresie nauk medycznych i wprowadzanie najbardziej zaawansowanych procedurmówił prof. dr hab. Marcin Gruchała, rektor GUMed. -Bezpośrednie sąsiedztwo Uczelni i szpitala klinicznego sprzyja wzajemnej współpracy i realizacji innowacyjnych projektów o charakterze naukowym, badawczym i wdrożeniowym. Stwarza również podatny grunt do tworzenia unikatowych jednostek, takich jak Krajowe Centrum Hipercholesterolemii Rodzinnej, Centrum Medycyny Translacyjnej, Ośrodek Badań Klinicznych Wczesnych Faz oraz Centrum Chorób Rzadkich.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu restrukturyzacji. Wśród zakończonych sukcesem projektów są firmy z branży spożywczej, wydobywczej, przemysłu ciężkiego, czy branży budowlanej. W ostatnich latach, dzięki wsparciu ARP S.A. na prostą wyszły między innymi Przewozy Regionalne (największy przewoźnik w Polsce, właściciel marki POLREGIO), H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych (producent taboru kolejowego), czy Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych (kruszywa i nawozy).