TSSE EURO-PARK WISŁOSAN - nowo udzielone zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej

Data dodania: 2010-09-29
Tarnobrzeska SSE EURO-PARK WISŁOSANudzieliła kolejnych zezwoleń

Tarnobrzeska SSE EURO-PARK WISŁOSANudzieliła kolejnych zezwoleń

Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN, zarządzana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., udzieliła kolejnych zezwoleń.

 
W wyniku przeprowadzonych wcześniej procedur w TSSE EURO-PARK WISŁOSAN w dniu 28 września br. zostały wydane dwa zezwolenia.

Zezwolenie nr 194/ARP/2010 otrzymała firma CELL-FAST Sp. z o.o. W związku z uruchamianym w podstrefie Stalowa Wola projektem inwestor zadeklarował zatrudnienie 100 osób; nakłady inwestycyjne przedsiębiorcy wyniosą  ponad 55 mln zł.

Zezwolenie nr 195/ARP/2010, na terenie podstrefy Wrocław Kobierzyce, otrzymała firma Starion Wrocław Sp. z o.o. W związku z  projektem Starion Wrocław Sp. z o.o. zadeklarował zatrudnienie 269 pracowników (w tym utworzenie 5 nowych miejsc pracy); nakłady inwestycyjne przedsiębiorcy wyniosą  ponad 6 mln zł.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. powstała w 1991 r. jako spółka ze 100% udziałem Skarbu Państwa. Podstawowe realizowane zadania to pomoc w restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz sektorów gospodarki, aktywne poszukiwanie inwestorów, udzielanie pomocy publicznej dużym przedsiębiorcom na ratowanie lub restrukturyzację, działania na rzecz wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, wspieranie rozwoju regionalnego m.in. poprzez zarządzanie SSE w Mielcu i Tarnobrzegu.

Oddział Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Tarnobrzegu powstał w celu bieżącego zarządzania Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną - TSSE EURO-PARK WISŁOSAN. Jego misją jest rozwój terenów poprzemysłowych, związanych z przemysłem siarkowym, maszynowym, obronnym i metalowym poprzez wykorzystanie w nowych dziedzinach działalności gospodarczej zasobów siły roboczej oraz rezerw w zakresie mediów energetycznych występujących w poszczególnych obszarach strefy. Cele strategiczne to zagospodarowanie zbędnego majątku przemysłowego w postaci działek, budynków i budowli i pełniejsze wykorzystanie infrastruktury technicznej. 

Nazwa firmy:
CELL-FAST Sp. z o.o.
Numer zezwolenia:
Zezwolenie Nr 194/ARP/2010 z dnia 28 września 2010 r.
Wielkość działki:
4,28 ha
Lokalizacja działki:
TSSE EURO-PARK WISŁOSAN (podstrefa Stalowa Wola)
Wielkość zatrudnienia wg zezwolenia:
100 pracowników (nowe miejsca pracy)
Wielkość inwestycji wg zezwolenia:
55 292 576,00 zł
Branża:
producent m.in. węży ogrodowych, żyłek do kosiarek, akcesoria do węży - sekcja C, dział 20, klasa 20.16 PKWiU
 
 
 
Nazwa firmy:
Starion Wrocław Sp. z o.o.
Numer zezwolenia:
Zezwolenie Nr 195/ARP /2010 z dnia 28 września 2010 r.
Wielkość działki:
1 ha
Lokalizacja działki:
TSSE EURO-PARK WISŁOSAN (podstrefa Wrocław Kobierzyce)
Wielkość zatrudnienia wg zezwolenia:
269 pracowników (w tym 5 nowych miejsc pracy)
Wielkość inwestycji wg zezwolenia:
6.371.530,00 zł
Branża:
producent metalowych obudów do telewizorów LED -
- sekcja C, dział 26, klasa 26.40 PKWiU