Trwa sprzedaż majątku stoczniowego

Data dodania: 2009-04-24
Ustawa kompensacyjna zabezpiecza interesy potencjalnych inwestorów

Ustawa kompensacyjna zabezpiecza interesy potencjalnych inwestorów

 

 

Warszawa, 24 kwietnia 2009 r. - 30 kwietnia br. upływa termin wpłacania wadium przez inwestorów zainteresowanych zakupem sprzedawanych zespołów składników majątku Stoczni Szczecińskiej Nowa sp. z o.o. i Stocznia Gdynia S.A. Rozstrzygnięcie pierwszych przetargów na sprzedaż nieruchomości Stoczni Gdynia S.A. i Szczecińskiej Stoczni Nowa sp. z o.o. nastąpi w połowie maja br.

 

Inwestorzy zainteresowani udziałem w przetargu muszą zapoznać się z Regulaminem zatwierdzonym przez Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Przystąpienie do przetargu następuje poprzez złożenie Zarządcy kompensacji oświadczenia rejestracyjnego i poprzez wpłacenie wadium. Oświadczenie rejestracyjne może zostać przekazane Zarządcy kompensacji osobiście w siedzibie stoczni lub też przesłane za pośrednictwem poczty na adres stoczni. Przetarg odbywa się za pośrednictwem internetu, przez przygotowaną w tym celu witrynę ppp.pwpw.pl/stocznie.

 

Majątek obu stoczni został podzielony na funkcjonalne pakiety, przy czym żaden z pakietów nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Inwestorzy będą mogli przystępować do wielu przetargów i kupić więcej niż jeden pakiet.. Specjalnie przygotowana ustawa o postępowaniu kompensacyjnym w sposób szczególny zabezpiecza interesy inwestorów, którzy zdecydują się na kupno majątku stoczni.

 

"Warto podkreślić, że dzięki rozwiązaniom wprowadzonym przez tzw. ustawę kompensacyjną nabywcy majątku stoczniowego staną się jego właścicielami w stanie wolnym od obciążeń i nie będą odpowiadali za zobowiązania stoczni, w tym za ewentualne roszczenia związane z udzieloną pomocą publiczną oraz nie są zobowiązani do przejmowania pracowników wraz z nabywanym majątkiem." - wyjaśnił Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A."Majątek stoczni jest bardzo atrakcyjny, dlatego jestem przekonany, że zainteresują się nim potencjalni inwestorzy, którzy stworzą nowe miejsca pracy dla byłych pracowników stoczni.

 

Majątek szczecińskiej stoczni został podzielony na 4 kategorie: nieruchomości z istniejącymi budynkami i urządzeniami trwale związanymi z gruntem wraz z uzbrojeniem i wyposażeniem, aktywa finansowe, majątek obrotowy i inne środki trwałe nie zaliczone do pozostałych kategorii. Majątek stoczni gdyńskiej także został podzielony na 4 kategorie: składniki majątkowe zlokalizowane w Gdyni, poza Gdynią, aktywa finansowe oraz pozostałe składniki majątkowe, w tym prawa autorskie do statków i ruchomości.

 

Szczegółowy opis składników majątku oferowanych do sprzedaży dostępny jest w siedzibach stoczni oraz na stronach internetowych - www.stocznia.gdynia.pl , www.ssn.pl, pomost.arp.com.pl oraz www.bbl.com.pl.

 

W przypadku nie wyłonienia nabywcy składników majątkowych w żadnym z dwóch etapów przetargów, Zarządca kompensacji będzie zbywał składniki majątku stoczni w drodze aukcji z ceną wywoławczą nie niższą od najwyższej ceny zaoferowanej w przetargu, który nie został rozstrzygnięty lub ceny oszacowania w przypadku przetargów, które nie doszły do skutku. Ewentualne aukcje dla Stoczni Gdynia S.A. oraz Stoczni Szczecińskiej Nowa sp. z o.o. zaplanowano w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia o unieważnieniu przetargu lub nie dojściu przetargu do skutku, tj. pomiędzy 20 - 25 maja br. Proces sprzedaży majątku ma się zakończyć ostatecznie 31 maja 2009 r.