Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN

Data dodania: 2010-11-29
Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN zarządzana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. udzieliła drugiego zezwolenia firmie EUROMETAL S.A. Przedsiębiorca planuje ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości 21 800 000,00 zł. W wyniku realizacji projektu spółka zatrudni co najmniej 35 nowych pracowników.
Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN zarządzana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. udzieliła drugiego zezwolenia firmie EUROMETAL S.A. Przedsiębiorca planuje ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości 21 800 000,00 zł. W wyniku realizacji projektu spółka zatrudni co najmniej 35 nowych pracowników.
 
Jest to 11 zezwolenie wydane przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w tym roku na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN. Zezwolenie nr 196/ARP/2010 zostało wydane 18 listopada br.
Na terenie Podstrefy Stalowa Wola na działce o powierzchni 4,73 ha EUROMETAL S.A., producent profili aluminiowych oraz detali aluminiowych obrabianych powierzchniowo i mechanicznie, planuje m.in. budowę hali produkcyjno-magazynowej.
Przedsiębiorca planuje ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości 21 800 000 zł brutto. W wyniku realizacji projektu spółka zatrudni co najmniej 35 nowych pracowników. Realizacja projektu inwestycyjnego będzie polegała na modernizacji oraz budowie hali produkcyjno-magazynowej, w którym zlokalizowana będzie produkcja profili aluminiowych.
 
 
____________
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. powstała w 1991 r. jako spółka ze 100% udziałem Skarbu Państwa. Podstawowe realizowane zadania to pomoc w restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz sektorów gospodarki, aktywne poszukiwanie inwestorów, udzielanie pomocy publicznej dużym przedsiębiorcom na ratowanie lub restrukturyzację, działania na rzecz wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, wspieranie rozwoju regionalnego m.in. poprzez zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi w Mielcu i Tarnobrzegu.
 
Oddział Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Tarnobrzegu powstał w celu bieżącego zarządzania Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną - TSSE EURO-PARK WISŁOSAN. Jego misją jest rozwój terenów poprzemysłowych, związanych z przemysłem siarkowym, maszynowym, obronnym i metalowym poprzez wykorzystanie w nowych dziedzinach działalności gospodarczej zasobów siły roboczej oraz rezerw w zakresie mediów energetycznych występujących w poszczególnych obszarach strefy. Cele strategiczne to zagospodarowanie zbędnego majątku przemysłowego w postaci działek, budynków i budowli i pełniejsze wykorzystanie infrastruktury technicznej. 
 
EUROMETAL SA GRUPA EKO-ŚWIAT prowadzi działalność w Kłomnicach w województwie śląskim oraz w Stalowej Woli w województwie podkarpackim. Zakres produktów wytwarzanych przez zakład produkcyjny w Stalowej Woli obejmuje profile na bazie aluminium oraz detale na bazie tych profili. Dział Produkcyjny Profili dysponuje dwoma prasami hydraulicznymi o nacisku 1.900 ton oraz 3.200 ton. Dział Odlewni wytwarza wlewki aluminium, stanowiące surowiec do produkcji profili, przy pomocy maszyny do ciągłego poziomego odlewania.