Szkolenie - "Jak zmniejszyć koszty energii elektrycznej w przedsiębiorstwie"

Data dodania: 2009-06-05
Szkolenie pt. "Jak zmniejszyć koszty energii elektrycznej w przedsiębiorstwie" odbędzie się w dniu 23 czerwca 2009 r. w godzinach 10.30 - 16.20 w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie, ul. Wołoska 7, budynek MARS, wejście A, II piętro, sala 219.

Szkolenie
pt.
"Jak zmniejszyć koszty energii elektrycznej w przedsiębiorstwie"

odbędzie się w dniu
23 czerwca 2009 r.
w godzinach 10.30 - 16.20

w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie,
ul. Wołoska 7, budynek MARS, wejście A, II piętro, sala 219.


Tematem szkolenia będą regulacje prawne dotyczące obrotu energią elektryczną w Polsce, zasada TPA, optymalizacja i obniżanie kosztów zakupu energii elektrycznej oraz zarządzanie zużyciem energii w przedsiębiorstwie.

Organizatorem szkolenia jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A
., a zajęcia poprowadzą eksperci rekomendowani przez Izbę Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 300 zł - szczegóły w formularzu zgłoszeniowym.

Link do formularza zgłoszeniowego


Link do programu szkolenia

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać faksem do dnia 16 czerwca 2009 r.
do Departamentu Innowacyjnej Gospodarki Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. na numer faksu (022) 460-36-76.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (022) 460-36-77.