Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych inwestują i poprawiają wyniki

Data dodania: 2018-08-02
Należące do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych (ŚKSM) odzyskują stabilność finansową i zwiększają produkcję. Po ponad dwóch latach od kupna zakładu, rosną zyski i przychody ze sprzedaży, modernizowane są także kolejne kopalnie.

Należące do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych (ŚKSM) odzyskują stabilność finansową i zwiększają produkcję. Po ponad dwóch latach od kupna zakładu, rosną zyski i przychody ze sprzedaży, modernizowane są także kolejne kopalnie.

- W 2016 roku ŚKSM, wtedy jeszcze Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych, trafiły do portfela Agencji Rozwoju Przemysłu. Spółka była wówczas skazana na likwidację, ale jak się okazało zmiany w nadzorze właścicielskim przyniosły szybkie efekty. Zaledwie miesiąc później wznowiono wydobycie w Jaźwicy, Laskowej, Winnej i Nieświnie. Obecnie Kieleckie Marmury zatrudniają ponad 260 pracowników. Naszym najważniejszym celem jest cały czas zwiększanie i dywersyfikacja portfela zamówień ŚKSMoraz dalszy rozwój spółki przez budowanie marki w oparciu o wieloletnie, dobre tradycjepowiedział Andrzej Kensbok, wiceprezes ARP S.A.

W drugiej połowie 2017 roku nowy zarząd ŚKSM przeprowadził restrukturyzację majątkową, optymalizację kosztów usług zewnętrznych, poprawił efektywność procesów biznesowych. Dzięki tym działaniom Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych w 2017 roku wypracowały ponad 800 tys. złotych zysku (podczas gdy jeszcze rok wcześniej spółka odnotowała prawie 16 mln złotych straty). Zostały również zakończone negocjacje z syndykiem, które doprowadziły do podpisania porozumienia kończącego definitywnie przeciągający się od 2016 roku spór.

Obecnie firma skupia się na inwestycjach rozwojowych oraz wdrożeniu strategii. W 2018 roku przeprowadzono skutecznie inwestycje na dwóch największych kopalniach: Laskowej i Jaźwicy.

Na kopalni Jaźwica zmodernizowaliśmy dwa zakłady. Trzy stare kruszarki zastąpiliśmy jedną nową, kupiliśmy nowy przesiewacz z przenośnikami. To pozwoliło zwiększyć moce przerobowe, a jednocześnie obniżyć koszty produkcji. podkreślił Ireneusz Sobol, prezes ŚKSM. – Dzięki nowoczesnej kruszarce udarowej i wydajnemu przesiewaczowi Kopalnia Laskowa zwiększy udział w produkcji wysokiej jakości kruszywa granulowanego. Zmodernizowana linia została wyposażona w nowoczesne systemy utrzymania ruchu, zwiększając tym samym bezpieczeństwo i komfort pracy. Wszystkie zmodernizowane linie produkcyjne są sterowane automatyką zintegrowaną z systemem zarządzania produkcji on-line. Pozwala nam to na bieżący kontroling kluczowych wskaźników tj. wydajność, dostępność, energochłonność i jakość produkcji dodał prezes ŚKSM.

Inwestycje w ŚKSM są prowadzone w oparciu o minimalizację oddziaływania produkcji i wydobycia na otoczenie. Na obu kopalniach zostały zainstalowane elementy zabudowy zmniejszające oddziaływanie kopalni na środowisko lokalne, w tym zapylenie i hałas. Nowa Stratega ŚKSM zakłada inwestycje w nowe produkty, takie jak innowacyjne nawozy i mączki dolomitowe wykorzystywane w rolnictwie i ochronie środowiska. Spółka zainwestowała także w kompletne wyposażenie zakładowego laboratorium. Daje to gwarancję coraz wyższych parametrów jakościowych produktów, co przełoży się również na wzrost zysków.

Zarządzanie portfelem kapitałowym to jedna z unikatowych kompetencji Agencji Rozwoju Przemysłu. W jej nadzorze właścicielskim znajduje się kilkadziesiąt spółek, m.in. Grupa CZH, H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, czy Radomskie Centrum Innowacji i Technologii. Celem ARP jest stwarzanie warunków współpracy w ramach grupy kapitałowej i wykorzystanie wewnętrznych synergii, czego przykładem jest współpraca spółek związanych z przemysłem kolejowym: Polskiego Taboru Szynowego, H. Cegielski, Fabryki Pojazdów Szynowych i Przewozów Regionalnych.