Staże w branży kosmicznej dla laureatów konkursu ARP i ZPSK

Data dodania: 2020-09-02
V edycja konkursu stażowego „Rozwój kadr sektora kosmicznego” organizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu i Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego dobiegła końca. 2 września ogłoszono listę dziewięciu laureatów, którzy rozpoczną sześciomiesięczne staże w firmach działających w polskim sektorze kosmicznym.

V edycja konkursu stażowego „Rozwój kadr sektora kosmicznego” organizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu i Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego dobiegła końca. 2 września ogłoszono listę dziewięciu laureatów, którzy rozpoczną sześciomiesięczne staże w firmach działających w polskim sektorze kosmicznym.

Konkurs organizowany przez Agencję Rozwoju Przemysłu oraz Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego ma trzy cele: kształcenie kadry sektora, rozwój karier młodych naukowców oraz wsparcie transferu wiedzy pomiędzy uczelniami a biznesem.

- Rozwój kadr sektora kosmicznego jest drogą do nowych pomysłów, spełnienia marzeń i kluczem do sukcesu w eksploracji przestrzeni kosmicznej. Otwórz się na kosmos. Sięgaj do gwiazd. I nie jest ważne czy je dotkniesz... Startuj! – zachęca Krzysztof Mazur, wiceminister rozwoju.

Program wpisuje się w przyjętą przez Sejm Polską Strategię Kosmiczną. Staże będą miały charakter stricte merytoryczny i będą służyć przede wszystkim zdobyciu doświadczenia oraz wykorzystaniu wiedzy i umiejętności Laureatów Konkursu w praktyce.

- Wysokie wymagania kompetencyjne i jakościowe jakie niosą za sobą technologie kosmiczne sprawiają, że sektor kosmiczny jest także dystrybutorem najnowocześniejszych rozwiązań organizacyjnych. Firmy sektora kosmicznego, swoją przewagę konkurencyjną budują na unikalnym know-how. Jak każdy segment gospodarki „high tech”, sektor kosmiczny potrzebuje wysoko wykwalifikowanej kadry – mówi Paweł Kolczyński, wiceprezes ARP S.A.

Do V edycji konkursu „Rozwój kadr sektora kosmicznego” zgłosiło się aż stu jeden kandydatów. Spośród nich firmy polskiego sektora kosmicznego wybrały dziewięciu stażystów, którzy stoją u progu swojej kosmicznej kariery. Na uwagę zasługuje fakt, że 80 proc. laureatów poprzednich edycji konkursu znalazło stałe zatrudnienie w firmach, w których wcześniej odbywało staż.

Laureatami konkursu zostali:

  1. Bit by Bit - Jan Witold Makarewicz
  2. Creotech Instruments - Mateusz Wojciech Olszak
  3. ITTI - Krzysztof Langner
  4. KOMES - Radosław Marek Kasztelan
  5. PIAP Space – Kamil Cichorek
  6. QWED - Karol Cezary Piechal
  7. Scanway - Hubert Jerzy Hodowaniec
  8. Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa - Damian Marek Grabowski
  9. Syderal Polska - Cezary Jakub Ossowski

Program stażowy „Rozwój kadr sektora kosmicznego” jest pierwszym tego typu programem organizowanym w Polsce (jednym z trzech w Europie). Jest realizowany we współpracy ze Związkiem Pracodawców Sektora Kosmicznego. Adresatami programu są absolwenci studiów kierunków technicznych, humanistycznych, ekonomicznych oraz młodzi naukowcy, którzy w okresie 6 miesięcy zdobywają doświadczenie w firmach sektora kosmicznego. ARP pokrywa do 50 proc. kosztów wynagrodzenia stażystów.

Technologie kosmiczne mają coraz większy wpływ na rozwój światowej gospodarki. Przedsiębiorczość związana z przestrzenią kosmiczną obejmuje szerokie spektrum działań: od projektowania i budowy części do satelitów, przez oprogramowanie stacji naziemnych, po tworzenie aplikacji umożliwiających obserwację ziemi czy nawigację satelitarną. Od chwili przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) w 2012 roku polski sektor kosmiczny jest jednym z najbardziej dynamicznych sektorów polskiego przemysłu. Jest źródłem innowacji technologicznych, z którego czerpią także inne branże polskiej gospodarki.