Startuje Program Fabryka – pierwszym etapem rewitalizacja dawnej Fabryki Broni

Data dodania: 2018-06-27
Agencja Rozwoju Przemysłu podpisała umowę z firmą Grafit Architekci Sp. z o.o. na wykonanie koncepcji projektowej budynku dawnej Fabryki Broni w Radomiu. Projekt ma na celu przywrócenie historycznego znaczenia powstałego w 1925 roku budynku. Jego rewitalizacja to pierwszy etap realizacji ogólnopolskiego Programu Fabryka.

Agencja Rozwoju Przemysłu podpisała umowę z firmą Grafit Architekci Sp. z o.o. na wykonanie koncepcji projektowej budynku dawnej Fabryki Broni w Radomiu. Projekt ma na celu przywrócenie historycznego znaczenia powstałego w 1925 roku budynku. Jego rewitalizacja to pierwszy etap realizacji ogólnopolskiego Programu Fabryka.

Celem Programu Fabryka jest zapewnienie warunków rozwoju dla firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych. W ramach Fabryki mają powstawać nowe budynki w ośmiu wybranych lokalizacjach. Wyjątek stanowi Radom, gdzie program został zainagurowany nie budową obiektu, a rewitalizacją budynku po dawnej Fabryce Broni – od której nota bene otrzymał nazwę cały program. Koncepcja wraz z programem funkcjonalno-użytkowym obejmie zagospodarowanie nieruchomości o powierzchni 17.965,00 m2 przy ulicy Przemysłowej 9 w Radomiu.Jej realizacja jest przewidziana na przełom października i listopada br.

- Projekt modernizacji Fabryki Broni to duże wyzwanie, które wynika z historycznej wartości budynku i jego ważnej roli w krajobrazie Radomia. Chcemy, żeby ta ikona Centralnego Okręgu Przemysłowego odzyskała dawny blask i pełniła ważną funkcję w rozwoju biznesowym i społecznym Radomia. Stąd pomysł na utworzenie nowoczesnego centrum biurowo-usługowego, oczywiście z zachowaniem historycznych i architektonicznych walorów obiektu. Dla ARP, która zarządza radomską strefą ekonomiczną jest to ważny pilotażowy program, z którego mamy zamiar wyciągnąć jak najwięcej wniosków i wykorzystać je przy okazji planowania budowy obiektów w kolejnych miastach. Program Fabryka jest również wkładem ARP w realizację Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Plan Morawieckiego tworzy fundamenty i perspektywy rozwoju polskiej gospodarki na następne dziesięciolecia. My budujemy je  w Radomiupowiedział Dariusz Śliwowski, wiceprezes ARP S.A.

Radom to nieprzypadkowy wybór, miasto posiada wiele przewag konkurencyjnych m.in. w postaci dużej dostępności kadr z wyższym i średnim wykształceniem. Ważną rolę odgrywają również koszty, które w Radomiu są odpowiednio niższe niż w wielkich ośrodkach miejskich, a także polepszająca się komunikacja kolejowa i drogowa. Program Fabryka jest także odpowiedzią na zapotrzebowanie inwestorów z sektora MŚP – z przeprowadzonych badań wynika, że decyzje inwestycyjne w największym stopniu determinuje dostęp do nowoczesnych powierzchni biurowych.

Inwestycja w Fabryce Broni w Radomiu ma nadać budynkowi nową funkcję gospodarczą, odpowiadającą potrzebom sektora nowoczesnych usług biznesowych: parter zostanie przeznaczony na usługi, natomiast pozostała część ma być zagospodarowana na powierzchnie biurowe. Przed wykonawcą stoi ważne zadanie – projekt musi uwzględnić historyczne znaczenie budynku i jego symbolikę dla Radomia.

Rewitalizacja dawnej fabryki broni jest projektem pilotażowym. W dalszej perspektywie ARP chce zbudować nowoczesną infrastrukturę biurową, która przyczyni się do powstawania w średnich miastach centrów usług biznesowych oraz stworzy warunki do rozwoju firm z obszaru nowych technologii.

Podstrefa Radom wchodzi w skład Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. W samym Radomiu działa obecnie 26 przedsiębiorców (zapewniają miejsca pracy dla ok. 2,7 tys. osób). Do tej pory zainwestowali oni niemal 840 mln zł. Głównym celem działania, znajdujących się w strukturach ARP specjalnych stref ekonomicznych jest wzrost aktywności gospodarczej terenów, które uważane są za słabiej rozwinięte ekonomicznie. Zadanie to realizowane jest przez wykorzystanie istniejących walorów inwestycyjnych tych obszarów oraz rozwój więzi kooperacyjnych w strefie i jej bezpośrednim otoczeniu.

Budowa kompleksu biurowo-usługowego w byłej radomskiej fabryce jest elementem programu inwestycyjnego dla Radomia, na który ARP przeznaczy kilkadziesiąt milionów złotych.

ZOBACZ FILM