Stanowisko ARP S.A. dotyczące propozycji Gdańsk Shipyard Group z 17.07.2013 r. (zmiana zabezpieczeń hipotecznych)

Data dodania: 2013-07-22
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ocenia propozycję złożoną przez Gdańsk Shipyard Group jako bardzo niekorzystną i narażającą Agencję na straty, w związku z tym nie może jej przyjąć. ARP S.A. proponuje większościowemu udziałowcowi inne kompleksowe rozwiązanie, które daje realną szansę na uratowanie Stoczni.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ocenia propozycję złożoną przez Gdańsk Shipyard Group jako bardzo niekorzystną i narażającą Agencję na straty, w związku z tym nie może jej przyjąć. ARP S.A. proponuje większościowemu udziałowcowi inne kompleksowe rozwiązanie, które daje realną szansę na uratowanie Stoczni.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. nie akceptuje przedstawionej przez Zarząd Gdańsk Shipyard Group propozycji, by Agencja zrezygnowała z zabezpieczenia swoich należności w postaci hipoteki na nieruchomościach, na których znajduje się hala K1 i malarnia, w zamian za ustanowienie hipotek na innych, nieoperacyjnych składnikach majątkowych Stoczni.

Proponowane przez GSG nieruchomości mają (według profesjonalnej wyceny zleconej przez ARP S.A.) wartość mniej więcej o połowę mniejszą - wartość obecnych hipotek ARP S.A. wynosi 165 mln zł, a wartość nowych proponowanych gruntów - wg cen rynkowych - ok. 70 mln zł.

Dodatkowo proponowane działki mają już zajęte hipoteki, m. in. na rzecz ZUS, ISD Trade, KUKE, Energa-Obrót (wykazywana obecnie w Księgach Wieczystych suma obciążeń proponowanych gruntów przekracza 100 mln zł), w dalszym ciągu pojawiają się też nowe wzmianki, zapewne związane z ustanowieniem zabezpieczeń na tych gruntach kolejnych wierzycieli Stoczni.

Przystanie na tę propozycję grozi Agencji realnymi stratami - nawet jeśli obecnie nie byłaby to strata w wymiarze gotówkowym, to w sytuacji niekorzystnego przebiegu wydarzeń w Stoczni szybko by mogła się taką stać. Analiza ryzyka biznesowego i prawnego związanego z taką zamianą, skrupulatnie przeprowadzona przez prawników i finansistów Agencji, każe tę propozycję odrzucić. Jej przyjęcie narażałoby Zarząd Agencji na zarzut działania na szkodę spółki, skutkujący odpowiedzialnością cywilną bądź karną z art. 296 k.k. (z sankcją karną do 10 lat pozbawienia wolności).

ARP S.A. ponawia sugestię, by - w sytuacji, gdy pozostałe grunty stoczni są uznawane przez GSG za równie wartościowe i atrakcyjne - w pierwszej kolejności sprzedać nieruchomości niezwiązane z działalnością produkcyjną. Dotychczasowe niepowodzenie w sprzedaży tych gruntów potwierdza jedynie ocenę Agencji, że zamiana zabezpieczeń byłaby dla Agencji ryzykowna, niekorzystna, narażająca ją na straty.

ARP S.A. przypomina jednocześnie, że większościowy akcjonariusz,  odpowiadający za zarządzanie Spółką, ma możliwości jej dokapitalizowania w dowolnej wysokości bez zgody Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Powyższe nie wyklucza prowadzenia rozmów w zakresie wcześniej składanych przez ARP S.A. deklaracji, w tym zbycia posiadanych przez ARP S.A. akcji.