Stanowisko ARP dotyczące negocjacji z HAWE

Data dodania: 2015-10-01
Cieszymy się, że kluczowe warunki porozumienia zostały uzgodnione. To daje realną szansę zawarcia porozumienia restrukturyzacyjnego, do którego konsekwentnie dąży ARP S.A. Liczymy, że uzgodnione warunki zostaną dotrzymane i potwierdzone podpisanym 5 października br. term sheet. Mamy także nadzieję na udział pozostałych wierzycieli w porozumieniu restrukturyzacyjnym.

Cieszymy się, że kluczowe warunki porozumienia zostały uzgodnione. To daje realną szansę zawarcia porozumienia restrukturyzacyjnego, do którego konsekwentnie dąży ARP S.A. Liczymy, że uzgodnione warunki zostaną dotrzymane i potwierdzone podpisanym 5 października br. term sheet. Mamy także nadzieję na udział pozostałych wierzycieli w porozumieniu restrukturyzacyjnym.