Stalowa Wola zakwalifikowana do Programu Fabryka ARP S.A.

Data dodania: 2018-10-10
Stalowa Wola została kolejnym beneficjentem Programu Fabryka Agencji Rozwoju Przemysłu. Spółka podpisała porozumienie z władzami miasta, które zakłada współpracę przy komercjalizacji dostępnej w Stalowej Woli infrastruktury biurowej. To czwarta zakwalifikowana do projektu lokalizacja, po Radomiu, Mielcu i Zamościu.

Stalowa Wola została kolejnym beneficjentem Programu Fabryka Agencji Rozwoju Przemysłu. Spółka podpisała porozumienie z władzami miasta, które zakłada współpracę przy komercjalizacji dostępnej w Stalowej Woli infrastruktury biurowej. To czwarta zakwalifikowana do projektu lokalizacja, po Radomiu, Mielcu i Zamościu.

Agencja Rozwoju Przemysłu, realizując działania na rzecz rozwoju ośrodków miejskich, zgodne z Pakietem dla Miast Średnich, rozpoczęła Program Fabryka. Jego założeniem jest wsparcie rozwoju miast średnich poprzez budowę biurowców i działania zmierzające do komercjalizacji już istniejących budynków, w których będą mogły prowadzić działalność firmy z sektora nowoczesnych usług biznesowych. Projekt rozpoczął się w Radomiu, w ostatnim czasie porozumienie w ramach „Fabryki” podpisały także Mielec i Zamość. Teraz dołącza do nich Stalowa Wola.

- W Stalowej Woli działamy już od kilkudziesięciu lat, to jeden z bardziej aktywnych rejonów Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Wisłosan. W samej tylko podstrefie przedsiębiorcy korzystający z naszych zezwoleń ponieśli nakłady inwestycyjne w wysokości ponad miliarda złotych, przy łącznym zatrudnieniu sięgającym prawie 6 tysięcy osób. Tak dobre wyniki zawdzięczamy wieloletniej bliskiej współpracy z lokalnym samorządem, którą obecnie zamierzamy jeszcze bardziej zacieśnić, włączając Stalową Wolę do Programy Fabryka. Jestem przekonany, że ta inicjatywa pozwoli miastu rozwinąć możliwości i w pełni wykorzystać jego historyczny, wywodzący się jeszcze z czasów Centralnego Okręgu Przemysłowego potencjał – powiedział Dariusz Śliwowski, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu.

List intencyjny jest pierwszym krokiem w kierunku zagospodarowania dostępnej w Stalowej Woli infrastruktury biurowej, której zasoby czekają na pełne wykorzystanie – chodzi o budynek zlokalizowany przy Jana Pawła II 25. Zgodnie z założeniami ma być to miejsce optymalne pod względem funkcjonalnym i komunikacyjnym. List zakłada również, że miasto zadba o kadry dla firm wynajmujących powierzchnie w biurowcu, a ARP wykorzysta wiedzę i know-how zdobyte podczas realizacji innych przedsięwzięć w ramach Programu Fabryka. Celem ARP będzie między innymi aktywna Stalowej Woli wśród firm z sektora outsourcingowego.

Lista miast zakwalifikowanych do Programu Fabryka opiera się o przeprowadzone wcześniej badania.  Analizie poddano sytuację miast zamieszkałych przez co najmniej 40 tys. osób, pod kątem utraty funkcji społeczno-gospodarczych. Pod uwagę brany był poziom negatywnych zjawisk społecznych i gospodarczych, takich jak poziom bezrobocia odpływ ludności w celach zarobkowych czy powierzchnia biurowa przypadająca na jednego mieszkańca. Weryfikacji podlegały również możliwości kadrowe. Zbadano liczbę osób bezrobotnych z wykształceniem odpowiadającym potrzebom firm m.in. z sektora IT. Z tych grup najemcy powierzchni biurowych będą bowiem rekrutować swoich przyszłych pracowników. W wybranych miastach powstanie łącznie 300 tys. m kw. powierzchni biurowej. W nowych biurowcach zatrudnienie znajdzie ponad 30 tysięcy osób.

Program Fabryka został zainaugurowany w czerwcu br. w Radomiu. Miasto to stanowi wyjątek, ponieważ tam nie powstanie nowy budynek, a zostanie zrewitalizowana dawna Fabryka Broni i przebudowana na nowoczesny obiekt biurowy. To właśnie od niej otrzymał nazwę cały program. Koncepcja modernizacji Fabryki Broni obejmuje zagospodarowanie nieruchomości o powierzchni prawie 18 tysięcy m2 przy ulicy Przemysłowej 9 w Radomiu.