SSE EURO-PARK MIELEC wzorem dla stref ekonomicznych w Polsce

Data dodania: 2014-04-30
SSE EURO-PARK MIELEC wzorem dla stref ekonomicznych w Polsce

konferencja

Sześciu przedsiębiorców z sektora MŚP uroczyście odebrało zezwolenia na prowadzenie działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC podczas zorganizowanej 28 kwietnia 2014 r. konferencji „Mały biznes, duże korzyści". Kolejnych kilkanaście wniosków złożonych przez przedsiębiorców czeka już na rozpatrzenie.

28 kwietnia 2014 r. w budynku Inkubatora Technologicznego Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego Aeropolis w Jasionce koło Rzeszowa odbyła się konferencja „Mały biznes, duże korzyści". Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach kampanii promocyjnej stref „Dbamy o dobrą markę polskiej gospodarki" pod patronatem Ministerstwa Gospodarki.

W konferencji wzięli udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., specjalnych stref ekonomicznych, Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego, Województwa Podkarpackiego, uczelni, a także przedsiębiorcy.

Teresa Kubas-Hul, zastępca prezesa PARP przedstawiła uczestnikom możliwości wsparcia w ramach przygotowanych programów rządowych, w tym – nowej perspektywy finansowej UE 2014 – 2020. Z kolei Teresa Korycińska, z-ca dyrektora Departamentu Instrumentów Wsparcia Ministerstwa Gospodarki, uwagę zaproszonych gości skierowała na obecny status  specjalnych stref ekonomicznych w Polsce oraz na przewidywanych i planowanych zmianach w udzielaniu  zezwoleń w II połowie 2014 r.

W trakcie konferencji, sześciu firmom MŚP uroczyście wręczono zezwolenia na prowadzenie działalności w SSE EURO-PARK MIELEC. Na jej terenie oprócz dużych, międzynarodowych koncernów działają małe i średnie firmy, które stanowią aż 75% wszystkich firm w strefie (co jest wskaźnikiem wyższym niż średnia wyliczona dla wszystkich stref).

Potencjał firm MŚP działających w SSE EURO-PARK MIELEC zaprezentowany został na przykładzie Spiroflex Sp. z o. o. i Retech Sp. z o. o., które przeszły ścieżkę rozwoju „od inkubatora do strefy" oraz  P.H. ELMAT Sp. z o.o. i  D.A. GLASS - DOROS TEODORA, jako firm sukcesu, realizujących kilka projektów w strefie. Profil działalności spółek jest zróżnicowany, a ich nowoczesne produkty z powodzeniem konkurują na rynkach międzynarodowych.

Często mówi się o tym, że polska gospodarka pretenduje do tego by stać się innowacyjną. Jednak już dziś wiele firm działających w strefie mieleckiej osiągnęło wysoki poziom innowacyjności – Marcin Zieliński, wiceprezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Dyrektor Oddziału ARP S.A. w Mielcu, Mariusz Błędowski podkreślił, że w ciągu blisko dwudziestu lat  udzielono  267 zezwoleń na prowadzenie działalności w SSE EURO-PARK MIELEC, tworząc tym samym wiele tysięcy miejsc pracy. Kolejnych kilkanaście wniosków czekających na rozpatrzenie jest dobrą informacją dla rynków pracy w regionach, gdzie funkcjonują podstrefy mieleckiej SSE. Pod koniec 2013 r. w firmach SSE EURO-PARK MIELEC posiadających zezwolenia pracowało około 23,6 tys. pracowników, a poniesione nakłady inwestycyjne  wyniosły ok. 6,1 mld zł, z czego  ponad 0,42 mld zł w ubiegłym roku. Od początku 2014 r. wydano już 11 zezwoleń, a przedsiębiorcy, którzy je otrzymali, zadeklarowali nakłady w wysokości ponad 168 mln zł oraz 216 nowych miejsc pracy.