SSE EURO-PARK MIELEC udzieliła zezwolenia firmie Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o.o.

Data dodania: 2010-11-26
Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC, zarządzana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., udzieliła zezwolenia firmie Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o.o. Przedsiębiorca planuje ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości 106 090 000 zł, z czego wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą na terenie Strefy zostały oszacowane na 86 250 000 zł. W wyniku realizacji projektu spółka zatrudni co najmniej 268 nowych pracowników.   Jest to 19 zezwolenie wydane przez ARP S.A. w tym roku na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE EURO-PARK MIELEC. Zezwolenie nr 195/ARP/2010 zostało wydane 18 listopada br. Na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO - PARK MIELEC, Podstrefa Rzeszów, Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o.o. planuje uruchomienie produkcji APU - pomocniczych silników lotniczych oraz utworzenie centrum usług serwisowych. Odbiorcami wyrobów spółki są światowe firmy lotnicze, takie jak: Boeing, Airbus czy Embraer. Nowy projekt zrealizowany zostanie na nieruchomości składającej się z zabudowanej działki o powierzchni 10 779 m2, położonej na terenie WSK "PZL-Rzeszów" S.A., włączonej w obszar Strefy na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 2 marca 2010 r. Obiekt znajduje się w użytkowaniu wieczystym WSK "PZL-Rzeszów",  został udostępniony Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o.o. w oparciu o 30-letnią umowę najmu. Przedsiębiorca planuje ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości 106 090 000 zł brutto, z czego wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą na terenie Strefy zostały oszacowane przez przedsiębiorcę na kwotę 86 250 000 zł. W wyniku realizacji projektu spółka zatrudni co najmniej 268 nowych pracowników. Realizacja projektu inwestycyjnego będzie polegała na modernizacji oraz rozbudowie istniejącego budynku, w którym zlokalizowana będzie produkcja oraz działalność serwisowa (3 hamownie dla celów testowych). Umiejscowienie w jednej lokalizacji działalności produkcyjnej, serwisowej i testowej w bezpośrednim sąsiedztwie centrum B+R budowanego przez Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o.o. stworzy kompleks zaawansowanych technologii oraz szansę zatrudnienia i rozwoju zawodowego wysoko kwalifikowanej kadry technicznej w regionie. Uruchomienie projektu Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o.o. spełnia kryteria i priorytety pozyskiwania inwestycji do mieleckiej Strefy (lotnictwo), zwiększa potencjał produkcyjno-technologiczny Doliny Lotniczej oraz sprzyja rozwojowi tego klastra w regionie. Zakończenie inwestycji jest planowane na koniec 2015 roku. ____________ Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. powstała w 1991 r. jako spółka ze 100% udziałem Skarbu Państwa. Podstawowe realizowane zadania to pomoc w restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz sektorów gospodarki, aktywne poszukiwanie inwestorów, udzielanie pomocy publicznej dużym przedsiębiorcom na ratowanie lub restrukturyzację, działania na rzecz wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, wspieranie rozwoju regionalnego m.in. poprzez zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi w Mielcu i Tarnobrzegu. SSE EURO-PARK MIELEC to pierwsza polska strefa, powstała w 1995 r., od początku zarządzana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Jej łączny obszar wynosi 1135 ha, Strefa ma 22 podstrefy w 4 województwach, głównie w Polsce południowo-wschodniej. Największe podstrefy znajdują się w Rzeszowie i Lublinie, a najmłodsza podstrefa działa w Szczecinie. Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o.o. jest spółką wchodzącą w skład Hamilton Sundstrand Corporation, która jest częścią United Technology Corporation, podmiotu dostarczającego produkty lotnicze dla odbiorców na całym świecie. Łączna wartość sprzedaży UTC w 2009 roku wynosiła ponad 52 mld USD.

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC, zarządzana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., udzieliła zezwolenia firmie Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o.o. Przedsiębiorca planuje ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości 106 090 000 zł, z czego wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą na terenie Strefy zostały oszacowane na 86 250 000 zł. W wyniku realizacji projektu spółka zatrudni co najmniej 268 nowych pracowników.
 
Jest to 19 zezwolenie wydane przez ARP S.A. w tym roku na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE EURO-PARK MIELEC. Zezwolenie nr 195/ARP/2010 zostało wydane 18 listopada br.
Na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO - PARK MIELEC, Podstrefa Rzeszów, Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o.o. planuje uruchomienie produkcji APU - pomocniczych silników lotniczych oraz utworzenie centrum usług serwisowych. Odbiorcami wyrobów spółki są światowe firmy lotnicze, takie jak: Boeing, Airbus czy Embraer.
Nowy projekt zrealizowany zostanie na nieruchomości składającej się z zabudowanej działki o powierzchni 10 779 m2, położonej na terenie WSK "PZL-Rzeszów" S.A., włączonej w obszar Strefy na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 2 marca 2010 r. Obiekt znajduje się w użytkowaniu wieczystym WSK "PZL-Rzeszów",  został udostępniony Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o.o. w oparciu o 30-letnią umowę najmu.
Przedsiębiorca planuje ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości 106 090 000 zł brutto, z czego wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą na terenie Strefy zostały oszacowane przez przedsiębiorcę na kwotę 86 250 000 zł. W wyniku realizacji projektu spółka zatrudni co najmniej 268 nowych pracowników.
Realizacja projektu inwestycyjnego będzie polegała na modernizacji oraz rozbudowie istniejącego budynku, w którym zlokalizowana będzie produkcja oraz działalność serwisowa (3 hamownie dla celów testowych).
Umiejscowienie w jednej lokalizacji działalności produkcyjnej, serwisowej i testowej w bezpośrednim sąsiedztwie centrum B+R budowanego przez Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o.o. stworzy kompleks zaawansowanych technologii oraz szansę zatrudnienia i rozwoju zawodowego wysoko kwalifikowanej kadry technicznej w regionie.
Uruchomienie projektu Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o.o. spełnia kryteria i priorytety pozyskiwania inwestycji do mieleckiej Strefy (lotnictwo), zwiększa potencjał produkcyjno-technologiczny Doliny Lotniczej oraz sprzyja rozwojowi tego klastra w regionie.
Zakończenie inwestycji jest planowane na koniec 2015 roku.


____________
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. powstała w 1991 r. jako spółka ze 100% udziałem Skarbu Państwa. Podstawowe realizowane zadania to pomoc w restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz sektorów gospodarki, aktywne poszukiwanie inwestorów, udzielanie pomocy publicznej dużym przedsiębiorcom na ratowanie lub restrukturyzację, działania na rzecz wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, wspieranie rozwoju regionalnego m.in. poprzez zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi w Mielcu i Tarnobrzegu.

SSE EURO-PARK MIELEC to pierwsza polska strefa, powstała w 1995 r., od początku zarządzana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Jej łączny obszar wynosi 1135 ha, Strefa ma 22 podstrefy w 4 województwach, głównie w Polsce południowo-wschodniej. Największe podstrefy znajdują się w Rzeszowie i Lublinie, a najmłodsza podstrefa działa w Szczecinie.

Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o.o. jest spółką wchodzącą w skład Hamilton Sundstrand Corporation, która jest częścią United Technology Corporation, podmiotu dostarczającego produkty lotnicze dla odbiorców na całym świecie. Łączna wartość sprzedaży UTC w 2009 roku wynosiła ponad 52 mld USD.