Spółki z Grupy ARP stawiają na innowacje

Data dodania: 2019-09-12
Kieleckie spółki z Grupy Kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.: Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych (ŚKSM) i Centrum Pneumatyki  „PREMA” podpisały porozumienia ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii (ŚCIiTT). Wsparcie instytucji naukowej pomoże wzmocnić wdrożenia innowacji w zakresie wydobycia i przetwórstwa surowców mineralnych (ŚKSM) oraz urządzeń pneumatycznych i układów automatyki przemysłowej (PREMA).

Kieleckie spółki z Grupy Kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.: Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych (ŚKSM) i Centrum Pneumatyki  „PREMA” podpisały porozumienia ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii (ŚCIiTT). Wsparcie instytucji naukowej pomoże wzmocnić wdrożenia innowacji w zakresie wydobycia i przetwórstwa surowców mineralnych (ŚKSM) oraz urządzeń pneumatycznych i układów automatyki przemysłowej (PREMA).

Uroczyste podpisanie umów odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, głównego udziałowca Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii (drugim jest Politechnika Świętokrzyska). W konferencji udział wzięła Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego.

-Dla Zarządu Województwa rozwój regionu świętokrzyskiego jest priorytetem. Zależy nam na wzmocnieniu potencjału firm i powiązaniu ich ze światem nauki poprzez opracowanie innowacyjnych rozwiązań i transfer technologii na płaszczyźnie nauka - przemysł. Nawiązanie współpracy pomiędzy Świętokrzyskimi Kopalniami Surowców Mineralnych oraz Centrum Produkcyjnym Pneumatyki "PREMA" ze spółką Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii ułatwi rozwój technologiczny oraz wprowadzanie innowacyjnych produktów na miarę aktualnych potrzeb. Jestem przekonana, że taka współpraca będzie mieć ogromny wpływ na rozwój województwa, przyczyni się do podniesienia poziomu życia mieszkańców i zapewni absolwentom kierunków technicznych realizację celów zawodowych – powiedziała Renata Janik wicemarszałek województwa świętokrzyskiego.

ARP S.A. w 2016 roku odkupiła od syndyka Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych. Po zmianie właściciela spółka zmieniła również nazwę na Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych. Od 2018 roku ARP S.A. jest również właścicielem Centrum Produkcyjnego Pneumatyki "PREMA" S.A. Obie spółki dynamicznie się rozwijają i mocno stawiają na innowacje.

- Świętokrzyskie to region, w którym jesteśmy silnie obecni. Nie tylko ze względu na spółki z naszej grupy kapitałowej, ale także plany związane z zakupem starachowickiej strefy ekonomicznej, czy powierzony nam przez premiera nadzór właścicielski nad „małym” i „dużym” Chemarem. Każdy złożony projekt motywuje nas do pracy i działania. Dzisiaj te efekty są bardziej niż kiedykolwiek widoczne – dwie nasze spółki podpisują porozumienia ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Zarówno słynne Kieleckie Marmury jak i PREMA są gotowe, żeby rozwijać się w kierunku nowoczesnej produkcji, a nie ma w tym działaniu lepszego partnera niż lokalna instytucja, wspierana przez Urząd Marszałkowski. Mam nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli obserwować pierwsze efekty tej współpracy – powiedział Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Celem podpisanego porozumienia między Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Centrum  Produkcyjnym Pneumatyki „PREMA” oraz ŚCIiTT oraz Świętokrzyskimi Kopalniami Surowców Mineralnych jest m.in. wzmocnienie wzajemnych możliwości laboratoryjno-badawczych (poprzez opracowanie stanowisk laboratoryjnych pozwalających na prowadzenie badań wyrobów, surowców i złóż), a także współdziałanie w zakresie pozyskiwania zewnętrznych funduszy i optymalizacji funkcjonowania spółek (np. w obszarze finansów, marketingu i portfela produktów).

-Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii zostało przed laty powołane w celu wspierania przedsiębiorstw z regionu świętokrzyskiego w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań, wśród których dominują technologie opracowane w uczelniach naszego regionu. W mojej ocenie ścisła współpraca pomiędzy światem nauki a światem biznesu jest gwarantem zrównoważonego rozwoju i zapewni pełne wykorzystanie potencjału kieleckich uczelni. Chciałbym zapewnić, że rozwój regionu jest determinowany nowatorskimi rozwiązaniami, dlatego jednym z kluczowych celów, jakie stawiam kierowanej przez mnie spółce jest określenie potrzeb firm
i wdrażanie najnowszych rozwiązań
– powiedział Paweł Łaski, prezes Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. poszerza obszar aktywów w województwie świętokrzyskim. Pod koniec lipca br. spółka odkupiła od syndyka dawne Zakłady Wyrobów Kamionkowych „MARYWIL”. To 11 hektarów uzbrojonego terenu z dostępem do dobrej infrastruktury. Obecnie teren jest porządkowany. Również w lipcu, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów,Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. otrzymała prawo do wykonywania uprawnień z akcji m.in. w kieleckich Zakładach Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” S.A., właściciela Odlewni „CHEMAR” Sp. z o.o. ARP S.A. w imieniu Skarbu Państwa nadzoruje spółki i stara się im zapewnić warunki dalszego rozwoju i mimo trudnej sytuacji, wypracować optymalne rozwiązania. Równolegle, w związku z planami zakupu Starachowickiej Strefy Ekonomicznej, wzmacnia portfel aktywów o kolejne tereny inwestycyjne. Jednym z nich jest zakupienie od Chemaru działek przy ulicy Olszewskiej 6, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie Kieleckiego Parku Technologicznego. Głównym celem działań ARP jest zabezpieczenie aktywów Skarbu Państwa, m.in. marki „Chemar”, a także nieruchomości, które mają duży potencjał inwestycyjny. Kontunuowanie działalności obu spółek uwarunkowane jest restrukturyzacją i odbudową efektywności prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w województwie świętokrzyskim jest obecna od 2016 roku. Wówczas ARP S.A. odkupiła od syndyka Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych. Spółka była w trudnej sytuacji, 2016 rok zakończyła 16 mln stratą. Dzięki przeprowadzonej restrukturyzacji, optymalizacji kosztów, inwestycjom w innowacje i dywersyfikacji produkcji, spółka systematycznie poprawiała wyniki, by już w 2018 roku osiągnąć zysk na poziomie ponad 10 mln zł. Obecnie ŚKSM zatrudnia prawie 300 osób. W portfelu kapitałowym ARP S.A. jest również kieleckie Centrum Produkcyjne Pneumatyki "PREMA" S.A. „PREMA” zatrudnia prawie 150 osób i jest największym polskim producentem pneumatyki siłowej i sterującej, która znajduje zastosowanie przy mechanizacji i automatyzacji procesów produkcyjnych w wielu gałęziach przemysłu.