SMART GRID na terenie zarządzanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC

Data dodania: 2010-11-19
Prezentacja Smart Grid

Prezentacja Smart Grid

Zarządzana przez ARP S.A. Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC będzie pierwszym w kraju obszarem przemysłowym, na którym zostanie wdrożona inteligentna sieć energetyczna. Dzięki niej działający na terenie strefy przedsiębiorcy będą mogli zmniejszyć zużycie i taniej kupować energię elektryczną i cieplną.

Decyzja o inwestycji w tzw. smart grid na terenie SSE EURO-PARK MIELEC została oficjalnie ogłoszona przy okazji podpisania 19 listopada 2010 r. "Deklaracji w sprawie powołania Krajowej Platformy Technologicznej Energetyki", której współsygnatariuszem jest Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu Wojciech Dąbrowski. Oprócz niego deklarację podpisali:
- Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Mariusz Swora,
- Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Jan Rączka,
- Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk,
- Prezes Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii Andrzej Werkowski,
- Prezes Krajowej Agencji Poszanowania Energii Tadeusz Skoczkowski,
- profesor Politechniki Łódzkiej - Wydziału Organizacji i Zarządzania Anna Fornalczyk.

Budowa inteligentnych sieci energetycznych w mieleckiej SSE będzie pierwszym krokiem w kierunku urzeczywistnienia tej koncepcji. Będzie on o tyle łatwy, że od początku istnienia strefy jej infrastruktura energetyczna i telekomunikacyjna była projektowana z myślą o wdrożeniu nowoczesnych technologii umożliwiających racjonalizację gospodarowania energią. Wyłonione w konkursie konsorcjum Apanet-Ubitronix opracowała już koncepcję i założenia projektu budowy inteligentnych sieci energetycznych w Strefie. W pierwszym etapie projekt obejmie obszar o powierzchni 560 ha, na którym działa ok. 90 przedsiębiorców.

- Przyczyni się to do wzrostu konkurencyjności działających tutaj przedsiębiorców a w konsekwencji pozwoli im odnieść większy sukces - powiedział Wojciech Dąbrowski, Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP), która zarządza strefą.

Prezes ARP podkreślił, że wraz ze wzrostem cen energii, jej koszty stają się kluczowym czynnikiem wpływającym na warunki prowadzenia biznesu. Przedsiębiorcy decydując o wyborze lokalizacji inwestycji biorą pod uwagę nie tylko na kwalifikacje i wiedzę przyszłych pracowników czy infrastrukturę komunikacyjną, ale coraz częściej dostępność infrastruktury umożliwiającej racjonalizację zużycia energii. Infrastruktura taka łączy sieci energetyczne z aparaturą pomiarową i siecią telekomunikacyjną, która umożliwia przekazywanie informacji o zapotrzebowaniu, zużyciu i przepływie energii między jej odbiorcami a dostawcami i producentami.

Inteligentne sieci energetyczne pozwalają na bieżąco monitorować wykorzystanie energii w firmie. Dzięki temu przedsiębiorca może przeprowadzić analizę i dostosować umowę na dostawy energii do swojego profilu zużycia energii. W dalszym etapie wdrażania inteligentnych siec odbiorcy energii będą mogli automatycznie sterować wykorzystaniem energii w przedsiębiorstwie w zależności od aktualnej sytuacji na rynku, a więc ceny energii. Komputery będą uruchamiać procesy produkcyjne w czasie, gdy energia jest tania i wyłączać je, w okresie, gdy ze względu na wzmożone zapotrzebowanie jej cena przekroczy określony poziom.

Możliwość stałego monitorowania sieci energetycznej w czasie rzeczywistym ma też ogromne znaczenie z punktu bezpieczeństwa dostaw energii. Dostawcy energii kontrolując przepływ i zużycie np. prądu są w stanie reagować w razie zagrożenia przeciążeniem systemu. Minimalizuje to niebezpieczeństwo wystąpienia przerw w dostawach energii na znacznych obszarach - tzw. black-outów.

Inteligentne sieci energetyczne mają wreszcie duże znaczenie z punktu widzenia ekologii. Po pierwsze, racjonalizując zużycie energii przyczyniają się do jej możliwie efektywnego wykorzystania. Po drugie, umożliwiają włączenie do systemu elektroenergetycznego niewielkich elektrowni, np. wiatrowych czy słonecznych, zainstalowanych w przedsiębiorstwie czy gospodarstwie domowym. Kiedy podaż energii przekracza zapotrzebowanie użytkownika może on jej nadmiar wprowadzić do systemu. Inteligentne sieci zapewniają więc nie tylko oszczędność, ale możliwość zarabiania. Dzięki temu obok efektywności energetycznej będą promować odnawialne źródła energii.

Budowa inteligentnych sieci energetycznych w mieleckiej SSE będzie pierwszym krokiem w kierunku urzeczywistnienia tej koncepcji. Będzie on o tyle łatwy, że od początku istnienia strefy jej infrastruktura energetyczna i telekomunikacyjna była projektowana z myślą o wdrożeniu nowoczesnych technologii umożliwiających racjonalizację gospodarowania energią. Wyłonione w konkursie konsorcjum APANET-UBITRONIX opracowała już koncepcję i założenia projektu budowy inteligentnych sieci energetycznych w Strefie. W pierwszym etapie projekt obejmie obszar o powierzchni 560 ha, na którym działa ok. 90 przedsiębiorców. 

Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Mielec jest najstarszą specjalną strefą ekonomiczną w Polsce. Została założona w 1995 r. i od początku istnienia jest zarządzania przez Agencję Rozwoju Przemysłu. W ciągu 15 lat działalności w Strefie wydano 194 pozwolenia na prowadzenie działalności. Działający tu przedsiębiorcy zainwestowali ok. 4,47 mld zł, co pozwoliło na stworzenie 16 tys. miejsc pracy. Siedemdziesiąt procent nakładów inwestycyjnych zostało poniesionych przez inwestorów zagranicznych. Do najważniejszych inwestorów należą: Kronospan Mielec Sp. z o.o., BRW Sp. z o.o., Kirchhoff Polska Sp. z o.o., Lear Corporation Poland Sp. z o.o., Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o., Firma Oponiarska Dębica S.A., Goodrich Aerospace Poland Sp. z o.o., MTU Aero Engines Poland Sp. z o.o., BorgWarner Turbo System Poland Sp. z o.o., Ball Packaging Europe Lublin Sp. z o.o., HUSQVARNA POLAND Sp. z o.o. Tereny strefy znajdują się przede wszystkim w województwie podkarpackim a także lubelskim, małopolskim oraz zachodniopomorskim.


*****