ŚKSM systematycznie poprawia wyniki

Data dodania: 2017-12-04
Rada Nadzorcza Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych Sp. z o.o. wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wybrała nowego prezesa Zarządu. Został nim Ireneusz Sobol, który od maja 2017 roku był jedynym członkiem Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych Sp. z o.o. wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wybrała nowego prezesa Zarządu. Został nim Ireneusz Sobol, który od maja 2017 roku był jedynym członkiem Zarządu Spółki.

O wyborze Ireneusza Sobola zadecydowały doświadczenie i kompetencje poparte dobrymi wynikami spółki w ostatnich sześciu miesiącach. W efekcie prowadzonej pod nadzorem ARP restrukturyzacji Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych odzyskują stabilność finansową. Zgodnie z założeniami wynik finansowy spółki na koniec tego roku będzie o kilkanaście milionów złotych lepszy niż w zeszłym roku.

ŚKSM Sp. z o.o., działa na bazie majątku dawnych Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych. Wykup KKSM od Syndyka przez ARP S.A. w styczniu 2016 roku zagwarantował zachowanie integralności nabytego majątku KKSM, kontynuację działalności oraz utrzymanie przez spółkę pozycji lidera na regionalnym rynku pracy. Miesiąc po przejęciu przez ARP, Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych, wznowiły wydobycie kruszyw w kopalniach w Jaźwicy, Laskowej, Winnej i Nieświnie. Obecnie spółka zatrudnia 261 pracowników. Priorytetem ARP jest j stabilizacja jej pozycji na rynku oraz dalszy rozwój, a także budowanie marki spółki w oparciu o jej wieloletnie dobre tradycje.

Poprawa wyników ŚKSM w tym roku to m.in. zasługa optymalizacji kosztów i zmiany struktury organizacyjnej firmy. Wpływ na wyniki finansowe spółki ma m.in. wdrożenie nowej polityki cenowej, która optymalizuje ceny surowców i dostosowuje je do rynku. W ŚKSM wprowadzono kilkanaście inicjatyw oszczędnościowych np. związanych z usługami obcymi. Finalizowane są prace związane z nową strategią spółki. Priorytetem na najbliższe lata będzie rozwój i wzmacnianie pozycji ŚKSM, a także zapewnienie jej nowych rynków zbytu.

W ostatnich miesiącach przyspieszono także procesy inwestycyjne: kopalnia Jaźwica została wyposażona w nowe wozidło CAT o pojemności 50 ton (największe w regionie). Natomiast w Kopalni Laskowa jeżdżą już dwa nowoczesne wozidła przegubowe Bell. W szczycie sezonu zwiększono zdolności wydobywcze kopalni poprzez instalacje dodatkowego ciągu kruszenia. Od września br. ruszyła nowa linia kruszenia wstępnego w tej kopalni, która zwiększy jej moce produkcyjne. Zamówione są kolejne maszyny górnicze, aby ŚKSM była odpowiednio przygotowana na rosnący rynek zbytu.

Spółka zainwestowała również w wyposażenie laboratorium. Dzięki temu, może zagwarantować klientom coraz wyższe parametry jakościowe, co przekłada się również na wzrost zysków. Przyspieszono wcześniej zaniedbane projekty warunkujące rozwój spółki (np. związane z decyzjami środowiskowymi, warunkami koncesji, odkryciem nowych poziomów złoża i uzyskaniem dodatkowych koncesji). Rozpoczęto także prace nad bardzo dużym i innowacyjnym planem rozwojowym związanym z wejściem spółki w sektory rolnictwa i ochrony środowiska.

W ciągu ostatniego półrocza ustabilizowana została sytuacja wewnętrzna spółki. W ŚKSM przywiązuje się szczególną uwagę aby proces restrukturyzacji spółki w jak najmniejszym stopniu dotknął pracowników. W związku z tym wprowadzono nowy regulamin wynagrodzeń. Kolejnym etapem będą rozmowy ze Związkami Zawodowymi w sprawie układu zbiorowego.

Wybór nowego prezesa Zarządu Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych odbył się w drodze konkursu ogłoszonego 9 października br. Łącznie o stanowisko prezesa Zarządu ŚKSM ubiegało się pięciu kandydatów, trzech z nich spełniło kryteria formalne i zostało zaproszonych na rozmowy kwalifikacyjne. Finalnie Rada Nadzorcza ŚKSM Sp. z o.o. podjęła decyzję, że nowym prezesem spółki będzie jej dotychczasowy członek Zarządu Ireneusz Sobol.