Siedziba ARP S.A. zostanie przekazana IPN

Data dodania: 2012-10-01
Siedziba ARP S.A. zostanie przekazana IPN

1 października 2012 r. Ministerstwo Skarbu Państwa, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
oraz Instytut Pamięci Narodowej podpisały porozumienie dotyczące przekazania IPN na nową siedzibę centrali Instytutu powierzchni biurowych zajmowanych dotychczas przez ARP S.A.

Na mocy porozumienia, podpisanego przez Mikołaja Budzanowskiego - Ministra Skarbu Państwa, Łukasza Kamińskiego - Prezesa IPN oraz Wojciecha Dąbrowskiego - Prezesa ARP S.A. i Piotra Majchrzaka - Wiceprezesa ARP S.A. Instytut będzie mógł zagospodarować biura w budynku MARS przy ul. Wołoskiej 7 w Warszawie, dotychczas należące do ARP S.A.

- To dobry dzień dla wszystkich zaangażowanych w proces znalezienia stałej  siedziby dla Instytutu Pamięci Narodowej. W końcu po 12 latach rozwiązaliśmy ten problem i doszliśmy do szczęśliwego finału. Tak, jak zapowiadaliśmy 2 miesiące temu, IPN nie został pozostawiony samemu sobie. Dzisiejsze rozwiązanie jest optymalne z punktu widzenia potrzeb tej instytucji. - powiedział Mikołaj Budzanowski, Minister Skarbu Państwa.

Zadowolenia z podpisanej umowy nie krył Prezes ARP Wojciech Dąbrowski. - Z ogromną satysfakcją mogłem być sygnatariuszem tego porozumienia. Oddajemy obiekt w dobrym stanie technicznym, o dobrej powierzchni i korzystnie skomunikowany. Czuliśmy się w nim bardzo dobrze i tego samego życzymy nowemu użytkownikowi. My przeprowadzamy się do Centrum Bankowo-Finansowego "Nowy Świat", żeby być jeszcze bliżej świata gospodarki i finansów - dodał prezes.

Prezes ARP S.A. Wojciech Dąbrowski podpisuje Porozumienie

więcej zdjęć...

- Przez 12 lat Instytut czekał na rozwiązanie problemu swojej siedziby. Niewątpliwie jest to moment przełomowy, choć musimy jeszcze dokonać w budynku niezbędnych adaptacji, a potem przenieść nasze zbiory z ulicy Towarowej do nowych magazynów. Transakcja była unikalna i skomplikowana, ale udało się ją przygotować w ciągu kilku tygodni - mówił Prezes IPN Łukasz Kamiński

Od nowego roku Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. przenosi się do nowej siedziby w Centrum Bankowo-Finansowym przy ul. Nowy Świat 6/12 zwalniając dotychczas użytkowany biurowiec na warszawskim Mokotowie. W budynku MARS Agencja zajmuje ponad 6,5 tysiąca metrów kwadratowych. Ta powierzchnia zaspokoi potrzeby biurowe centrali Instytutu Pamięci Narodowej. Natomiast archiwa IPN w przyszłości mają zostać przeniesione do zaadaptowanych magazynów przy ul. Kłobuckiej.

Transakcja przekazania nieruchomości odbędzie się na warunkach korzystnych dla wszystkich stron. Podpisane dziś porozumienie przewiduje m.in., że:  

1. IPN zobowiązuje się do zawarcia z Agencją umowy najmu nieruchomości. Umowa zostanie zawarta w styczniu 2013 r. z terminem obowiązywania od  marca 2013 r. do odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2012 r. i przeniesienia praw do nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. Czynsz najmu pokryje koszty ponoszone przez Agencję.

2. Skarb Państwa jako jedyny akcjonariusz ARP S.A. oświadcza, że Walne Zgromadzenie ARP S.A. podejmie wszystkie niezbędne dla przeprowadzenia tej transakcji uchwały, w tym o podziale zysku Agencji za 2012 r. i o przeniesieniu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w miejsce wypłaty dywidendy w gotówce.

3. Skarb Państwa po wypłacie dywidendy w postaci nieruchomości przekaże ją do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, którym gospodaruje starosta, a następnie - do 30 września 2013 r. - przekaże ją IPN w trwały zarząd, zgodnie z obowiązującym prawem.


Więcej informacji:

Magdalena Kobos, Rzecznik Prasowy
Ministerstwo Skarbu Państwa
Tel. +48 783 941 377

Roma Sarzyńska-Przeciechowska, Rzecznik Prasowy
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Tel. +48 501 310 023

Andrzej Arseniuk, Rzecznik Prasowy
Instytut Pamięci Narodowej
Tel. +48 660 664 393