Senegal możliwym kierunkiem współpracy

Data dodania: 2013-05-17
Współpraca w zakresie rozwoju Zintegrowanej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Dakarze oraz skorzystanie z doświadczeń dotyczących organizacji i zasad funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych - to główne obszary zainteresowań rządowej spółki APIX S.A. z Senegalu, która w dniach 14-15 maja br. gościła w strefach zarządzanych przez ARP S.A.

Współpraca w zakresie rozwoju Zintegrowanej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Dakarze oraz skorzystanie z doświadczeń dotyczących organizacji i zasad funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych - to główne obszary zainteresowań rządowej spółki APIX S.A. z Senegalu, która w dniach 14-15 maja br. gościła w strefach zarządzanych przez ARP S.A.

Delegacja firmy APIX S.A., podczas swojej wizyty w Tarnobrzegu i Mielcu, zapoznała się z bogatym doświadczeniem ARP S.A. w zakresie wspieraniu rozwoju gospodarczego i regionalnego oraz pozyskiwania inwestorów do zarządzanych przez siebie specjalnych stref ekonomicznych.

Marcin Zieliński, wiceprezes ARP S.A., który 15 maja br. spotkał się z delegacją firmy APIX S.A., zadeklarował gotowość Agencji do rozwoju wzajemnej współpracy oraz możliwość przekazywania doświadczeń z ponad 15-letniego doświadczenia ARP S.A. w prowadzeniu specjalnych stref ekonomicznych.

Przewodniczący delegacji, dyrektor generalny APIX S.A. Diene Farba Sarr, wyraził głębokie zainteresowanie sposobem organizacji sse w Polsce, ich potencjałem i rosnącą liczbą inwestorów zagranicznych. W trakcie spotkań, przedstawiciele firmy pytali szczegółowo o rozwój infrastruktury i logistyki na terenach objętych sse.

Zintegrowana Specjalna Strefa Ekonomiczna, zarządzana przez spółkę APIX powstała jako jeden z   pięciu priorytetowych projektów Prezydenta Republiki Senegalu Macky'ego Sally. Celem ZSSE jest uczynienie z Senegalu miejsca sprzyjającego powstawaniu prywatnych inwestycji, pozwalających na przyspieszenie rozwoju gospodarczego, zwiększenie poziomu życia ludności, rozwój możliwości zatrudnienia oraz ograniczenie ubóstwa.

Fot.: Diene Farba Sarr - Dyrektor generalny APIX S.A. i Marcin Zieliński - Wiceprezes Zarządu ARP S.A.