Rusza pierwszy nabór wniosków w ramach programu "Blue Gas - Polski Gaz Łupkowy"

Data dodania: 2012-09-24
24 września 2012 r. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpoczynają pierwszy nabór wniosków na finansowanie przedsięwzięć związanych z wydobyciem gazu łupkowego w Polsce. Na realizację programu "Blue Gas - Polski Gaz Łupkowy" przeznaczono łącznie 500  mln zł.

24 września 2012 r. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju rozpoczynają pierwszy nabór wniosków na finansowanie przedsięwzięć związanych z wydobyciem gazu łupkowego w Polsce. Na realizację programu "Blue Gas - Polski Gaz Łupkowy" przeznaczono łącznie 500  mln zł.

 


W ramach I konkursu dofinansowywane będą prace badawczo-rozwojowe oraz badania przemysłowe, których celem będzie rozwój innowacyjnych technologii związanych z wydobyciem gazu łupkowego w Polsce. Dofinansowane mogą być projekty o budżecie od 3 do 200 mln zł, o okresie realizacji do 36 miesięcy. Nabór potrwa do 22 listopada 2012 r.


O dotację z NCBR mogą starać się konsorcja naukowe w rozumieniu par. 5 Rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej z udziałem co najmniej jednej jednostki naukowej niebędącej przedsiębiorcą i co najmniej jednego dużego przedsiębiorcy (ścieżka A) lub z udziałem co najmniej jednej jednostki naukowej niebędącej przedsiębiorcą i co najmniej jednego mikro/małego lub średniego przedsiębiorcy (ścieżka B).


Pożyczki ze strony ARP S.A. dotyczą dużych przedsiębiorców zaangażowanych w program. Warunkiem uzyskania finansowania z ARP S.A. jest przyznanie przez NCBR dotacji na realizację projektu. Pozytywne lub negatywne rozpatrzenie wniosku przez ARP S.A. nie ma wpływu na decyzję NCBR w zakresie dotacji.


Przedsiębiorcy zainteresowani naborem powinni złożyć wniosek pobrany ze strony internetowej NCBR
lub ARP S.A.

Kolejny nabór wniosków zostanie ogłoszony przez obie instytucje w 2013 roku.


Program finansowany jest ze środków publicznych przekazanych przez NCBR jako dotacja celowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, którym dysponuje ARP S.A.

Kontakt w sprawie naboru:


Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Warszawie
Dyrektor Aneta Falecka
Tel. (+48 22) 460 360 09; Faks (+48 22) 460 37 82
e-mail: aneta.falecka@arp.com.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Koordynator Programu: Maria Bojanowska
Tel. (+48 22) 390 71 58; Faks (+48 22) 201 34 08
e-mail: maria.bojanowska@ncbr.gov.pl

Dokumenty do pobrania