Rusza nabór wniosków w projekcie Sieć Otwartych Innowacji

Data dodania: 2017-10-03
ARP ogłasza nabór wniosków w projekcie Sieć Otwartych Innowacji. W ramach konkursu 1/2017 przedsiębiorcy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na zakup licencji lub prawa własności do innowacyjnej technologii. Nabór wniosków trwa od 10 października 2017 r. do 27 listopada 2017 r.

ARP ogłasza nabór wniosków w projekcie Sieć Otwartych Innowacji. W ramach konkursu 1/2017 przedsiębiorcy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na zakup licencji lub prawa własności do innowacyjnej technologii. Nabór wniosków trwa od 10 października 2017 r. do 27 listopada 2017 r.

Celem projektu jest budowanie sieci otwartych innowacji poprzez działania animujące transfer technologii pomiędzy środowiskiem innowacyjnym a sektorem mikro, małych i średnich polskich przedsiębiorstw. W ramach projektu istnieje możliwość refinansowania zakupu własności niematerialnej i prawnej tzw. WNiP w postaci patentów, licencji, know-how oraz wzorów użytkowych.

Zobacz więcej na strojnie projektu www.siecotwartychinnowacji.pl oraz w zakładce Sieć Otwartych Innowacji.

Ogłoszenie o naborze wniosków