Rusza Konkurs „Konstelacje 2018”

Data dodania: 2019-02-22
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. organizuje konkurs „Konstelacje 2019”. Ideą konkursu jest wyróżnienie osób fizycznych/prawnych bądź instytucji, które w sposób szczególny przyczyniają się do rozwijania i promowania polskiego sektora technologii kosmicznych.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. organizuje konkurs „Konstelacje 2019”. Ideą konkursu jest wyróżnienie osób fizycznych/prawnych bądź instytucji, które w sposób szczególny przyczyniają się do rozwijania i promowania polskiego sektora technologii kosmicznych.

Zwycięzców wybierze Kapituła Konkursowa w składzie:

 • Jadwiga Emilewicz – Przewodnicząca Kapituły, Minister Przedsiębiorczości i Technologii
 • Piotr Dardziński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Dariusz Śliwowski – Wiceprezes Zarządu ARP S.A.
 • Iwona Stanisławska – Dyrektor Centrum Badań Kosmicznych
 • Michał Szaniawski – Doradca Ministra Przedsiębiorczości i Technologii
 • Robert Nowicki – Zastępca Dyrektora ds. Innowacji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii
 • Bartosz Sokoliński – Dyrektor Biura Rozwoju i Innowacji ARP S.A.

Kapituła Konkursowa wyłoniła  finalistów w czterech kategoriach:

 1. Kosmiczna firma roku – firma o najważniejszych osiągnięciach w branży kosmicznej. Brane są pod uwagę zarówno osiągnięcia naukowe jak i biznesowe i ich wpływ na wizerunek sektora kosmicznego w Polsce i w Europie.
  • Astronika Sp. z o. o.
  • Creotech Instruments S.A.
  • SpaceForest Sp. z o.o.
 2. Zagraniczny sukces – nagroda za osiągnięcia podmiotów polskiego sektora kosmicznego za granicą – aspekt naukowy i biznesowy.
  • ICEYE Polska  Sp. z o. o.
  • Astronika Sp. z o. o.
  • PAK - EUSST
 3. Nadzieja sektora kosmicznego – nagroda dla młodych pracowników branży kosmicznej w Polsce (do lat 30).
  • Dorota Budzyń – współzałożyciel firmy Scanway, stażysta YGT ESA
  • Dominik Roszkowski – współkoordynator projektu PW SAT 2
  • Gordon Wasilewski – pracownik naukowy CBK PAN oraz stypendysta Colorado School of Mines
 4. Nagroda specjalna – wyróżnienie dla firmy, wydarzenia, osoby której wkład w rozwój sektora kosmicznego był największy. (Studenckie Koło Astronautyczne PW, integracja i wyniesienie satelity PW-SAT2)

Finał Konkursu odbędzie się 4.03.2019r. w bibliotece ARP S.A. przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie. Podczas finału kapituła ogłosi wyniki wręczy wyróżnienia laureatom w każdej z kategorii. Podczas Gali podpisana zostanie również umowa Konsorcjum ESA BIC Polska.