"Restrukturyzuj albo giń!" - panel ARP S.A. i materiały z dyskusji na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach

Data dodania: 2011-05-19
"Restrukturyzuj albo giń!" - to kontrowersyjne hasło było motywem przewodnim panelu dyskusyjnego organizowanego przez ARP S.A. podczas tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Fundusze restrukturyzacyjne dla przedsiębiorstw; udzielanie wsparcia będącego i nie będącego pomocą publiczną; specjalne strefy ekonomiczne stymulatorem rozwoju regionów; Energopożyczka dla oszczędnych… - to główne zagadnienia, jakie będą przedstawiane i dyskutowane na panelu ARP S.A.


"Restrukturyzuj albo giń!" - to kontrowersyjne hasło było motywem przewodnim panelu dyskusyjnego organizowanego przez ARP S.A. podczas tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Fundusze restrukturyzacyjne dla przedsiębiorstw; udzielanie wsparcia będącego i nie będącego pomocą publiczną; specjalne strefy ekonomiczne stymulatorem rozwoju regionów; Energopożyczka dla oszczędnych… - to główne zagadnienia, jakie będą przedstawiane i dyskutowane na panelu ARP S.A.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. od pierwszej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach była jego partnerem i corocznie brała w nim udział. W tym roku była organizatorem panelu pn.: "Wspieranie restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz rozwoju regionalnego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.".

fot.: ARP S.A.

Najwyższe kompetencje i otwartość dyskutantów i gości decydują o nieocenionej wartości spotkań zorganizowanych podczas Kongresu w Katowicach i pozwalają świadomie mierzyć się z wyzwaniami współczesnej gospodarki. Moderatorem dyskusji na panelu ARP S.A. była Pani prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska ze Szkoły Głównej Handlowej.

   

Panel Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. odbył się 18 maja 2011 r. Dokładny program panelu można pobrać tutaj:Poniżej zamieszczamy prezentacje omawiane przez dyskutantów podczas panelu "Wspieranie restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz rozwoju regionalnego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.":

"Restrukturyzacja - dylematy - bariery - rozwiązania" - prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, SGH
   

"ARP S.A. i pomoc publiczna" - dr Jerzy Góra, Aneta Falecka, Barbara Hajdas-Nowak, ARP S.A.

   

"Pożyczki i poręczenia ze środków własnych" - Jarosław Kossowski, ARP S.A.

   

"Specjalne strefy ekonomiczne stymulatorem rozwoju regionów" - Andrzej Szortyka, ARP S.A. Więcej informacji udziela:

Roma Sarzyńska-Przeciechowska
Rzecznik Prasowy
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Tel. +48 22 460 37 92, +48 501 310 023
e-mail: Roma.Sarzynska@arp.com.pl
www.arp.com.pl

___________
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą od 1990 roku. Jej zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych oraz rozwój przedsiębiorczości m.in. poprzez tworzenie i zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Agencja udziela pożyczek ze środków własnych, udziela również pomocy publicznej indywidualnej na ratowanie i/lub na restrukturyzację. W 2009 r. ARP S.A. miała 40,2 mln zł zysku. Przychody wyniosły 523,2 mln zł i były o niemal 50% wyższe niż w roku poprzednim. Zyski za 2009 rok zostały wypracowane przede wszystkim dzięki sprzedaży udziałów i akcji z portfela ARP S.A. Wartość kapitału własnego Agencji według stanu na 30 grudnia 2010 r. wynosi 3,9 mld zł.

Europejski Kongres Gospodarczy, jedna z największych imprez biznesowych w Europie Środkowej, odbywa się w Katowicach w dniach 16 - 18 maja 2011 r. Wszelkie informacje o Kongresie dostępne są na oficjalnej stronie internetowej Kongresu: www.eec2011.eu