RCIT: Innowacyjne technologie przyspieszają rozwój Radomia

Data dodania: 2013-03-11
Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw Radomia i Podregionu Radomskiego poprzez skuteczny transfer nowoczesnych technologii i komercjalizację rozwiązań opartych na wiedzy to podstawowe zadanie Radomskiego Centrum Innowacji i Technologii (RCIT), którego działalność zainaugurowano 11 marca 2013 r. w Radomiu. Projekt realizowany jest z inicjatywy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw Radomia i Podregionu Radomskiego poprzez skuteczny transfer nowoczesnych technologii i komercjalizację rozwiązań opartych na wiedzy to podstawowe zadanie Radomskiego Centrum Innowacji i Technologii (RCIT), którego działalność zainaugurowano 11 marca 2013 r. w Radomiu. Projekt realizowany jest z inicjatywy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Otwarcie prezentacji projektu Radomskie Centrum Innowacji i Technologii. Fot. Grzegorz Rogiński

- Jestem przekonany, że ułatwienie radomskim przedsiębiorcom dostępu do innowacyjnych technologii nie tylko zwiększy ich konkurencyjność, ale też stanie się jednym z najistotniejszych czynników ożywienia gospodarki regionu. W dłuższej perspektywie działalność Radomskiego Centrum Innowacji i Technologii powinna przynieść trwałą poprawę sytuacji gospodarczej i społecznej Radomia - powiedział podczas uroczystości inauguracyjnej Wojciech Dąbrowski, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Centrum będzie oferowało przedsiębiorcom usługi doradcze, związane z poszukiwaniem nowych technologii, pomagało w znalezieniu partnerów biznesowych i pozyskaniu źródeł finansowania. RCIT będzie podejmowało inicjatywy aktywizujące indywidualnych przedsiębiorców i ich organizacje do podejmowania działań innowacyjnych, kooperacyjnych i klastrowych.

Eksperci RCIT przeanalizują rozwiązania technologiczne, generowane przez instytucje naukowe i wskażą te o największym potencjale rynkowym, a następnie pomogą w pozyskaniu dla nich komercyjnych odbiorców.

- Będziemy szukać dostawców nowych technologii dla przedsiębiorców oraz kojarzyć przedsiębiorców zainteresowanych rozwiązaniem problemów technologicznych z instytucjami badawczymi. Na potrzeby biznesu poszukiwać będziemy zespołów badawczych, chętnych do opracowania lub dostosowania technologii do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców. Do współpracy zaprosiliśmy uczelnie i jednostki naukowo-badawcze z Radomia i Mazowsza - zapewnił Tomasz Tarczyński, Prezes Radomskiego Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o.

W Radomiu utworzony zostanie Inkubator Technologiczny - nowoczesny, wielofunkcyjny ośrodek, w którym siedzibę znajdą przedsiębiorcy zaangażowani w innowacyjne przedsięwzięcia znajdujące się w początkowej fazie rozwoju, ale dysponujące dużym potencjałem biznesowym. Zlokalizowany na terenach objętych radomską podstrefą Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN Inkubator będzie świadczył młodym przedsiębiorcom wsparcie organizacyjne oraz udostępni atrakcyjne cenowo usługi doradcze, finansowe i prawne.

Obiekty i infrastruktura Fabryki Broni "Łucznik" Sp. z o.o. wykorzystane zostaną do zorganizowania w Radomiu Parku Naukowo-Technologicznego. Będzie on służył przedsiębiorcom, którzy zechcą rozwinąć na jego terenie działalność wytwórczą lub usługową a jednocześnie skorzystać z oferty doradczej i promocyjnej.

RCIT jest projektem, który będzie integrować działania instytucji reprezentujących władze samorządowe, środowisko naukowe Radomia, przedsiębiorców oraz instytucje społeczne, zaangażowane w rozwój przedsiębiorczości w regionie radomskim. Kluczowymi partnerami projektu są: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Fundacja Centrum Innowacji FIRE, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Urząd Miejski w Radomiu, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego oraz Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Radomskie Centrum Innowacji i Technologii to kolejna inwestycja Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. realizowana w Podregionie Radomskim. 19 listopada 2012 r. zainaugurowano budowę nowej siedziby Fabryki Broni "Łucznik" - Radom Sp. z o.o. Inwestycja o wartości przekraczającej 100 mln złotych finansowana jest przez ARP S.A. i Grupę Bumar. Fabryka powstaje na terenie zarządzanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN.

- Do tej pory w podstrefie Radom utworzono 1500 nowych miejsc pracy. Dzięki usprawnieniu sieci dostaw mediów, wprowadzeniu nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych, wprowadzeniu do obszaru TSSE nowych atrakcyjnych terenów, podstrefa stała się wizytówką gospodarczej części Radomia - powiedział Wojciech Dąbrowski podczas uroczystości inauguracji Fabryki Broni "Łucznik" - Radom.

W podstrefie Radom TSSE działają m.in. firmy z przemysłu precyzyjnego, budowy maszyn i urządzeń dla przemysłu budowlanego, wytwórstwa szkła gospodarczego, a także wyższa uczelnia.

Dyskusja podczas uroczystości inauguracji Radomskiego Centrum Innowacji i Technologii, na pierwszym planie od prawej pp.: Ewa Kopacz, Marszałek Sejmu, Mikołaj Budzanowski, Minister Skarbu Państwa, Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu ARP S.A. Fot. Grzegorz Rogiński

Więcej zdjęć - w galerii