Raport ARP: o szansach i wyzwaniach polskiego Przemysłu 4.0

Data dodania: 2018-11-15
„Szanse i wyzwania polskiego Przemysłu 4.0” są tematem przygotowanego w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. raportu. Jego autorzy zidentyfikowali kluczowe czynniki pozwalające polskim firmom rozwijać się zgodnie z trendami automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji. Wyniki badań podczas Kongresu 590 w Jasionce k. Rzeszowa zaprezentował wiceprezes ARP S.A. Dariusz Śliwowski.

Szanse i wyzwania polskiego Przemysłu 4.0” są tematem przygotowanego w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. raportu. Jego autorzy zidentyfikowali kluczowe czynniki pozwalające polskim firmom rozwijać się zgodnie z trendami automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji. Wyniki badań podczas Kongresu 590 w Jasionce k. Rzeszowa zaprezentował wiceprezes ARP S.A. Dariusz Śliwowski.

Czwarta rewolucja przemysłowa to zmiana sposobu działania firm, a co za tym idzie całej gospodarki. Cyfryzacja, automatyzacja, robotyzacja prowadzą do poprawy efektywności i szybkości reakcji na zmieniające się potrzeby konsumentów. Firmy, które się „cyfryzują”, oferują wyższą jakość przy niższych cenach, przejmują od konkurencji klientów, a następnie najlepszych pracowników, umacniając jeszcze bardziej swoją przewagę. Tak w skrócie można podsumować podstawowe wnioski, wynikające z prezentowanego w trakcie debaty „Od Industry 4.0 do smart factory” raportu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

- Na naszych oczach następują zmiany gospodarcze, których tempo i nieuchronność są bezprecedensowe. Globalna konkurencja, rewolucja cyfrowa, zmiana postaw konsumenckich oraz ewolucja podejścia do wykorzystania zasobów naturalnych stają się fundamentami gospodarki przyszłości. Potrzebujemy zmian, wykorzystania naszych przewag i określenia priorytetów w budowie Przemysłu 4.0, a właściwie Polskiej Gospodarki 4.0. Ambicją Agencji Rozwoju Przemysłu jest ułatwienie polskim przedsiębiorcom skutecznego udziału w tym procesie – powiedział Dariusz Śliwowski, wiceprezes ARP S.A.

Raport „Szanse i wyzwania polskiego Przemysłu 4.0” pokazuje mało optymistyczne dane na temat zaawansowania rozwoju polskiego przemysłu. Przypomina, że poziom robotyzacji w polskich przedsiębiorstwach jest wciąż na niezadowalającym poziomie; wynosi zaledwie 22 roboty na 10 tys. pracowników, przy średniej światowej 74 roboty na 10 tys. pracowników. Polska potrzebuje rewolucyjnej zmiany technologicznej.

Z diagnozy ARP S.A. wynika, że żeby Polska mogła przejść na poziom gospodarki 4.0 potrzebujemy  systemowych rozwiązań, między innymi: umieszczania wymogu rozwiązań zgodnych z Przemysłem 4.0 w specyfikacjach inwestycji finansowanych przez rząd i samorząd, czy przeznaczenia części budżetu każde­go ministerstwa, rządowej agendy i samorządu na za zakup rozwiązań Przemysłu 4.0 i sztucznej inteligencji. Ważne jest także finansowanie edukacji dla kadry zarządczej, wyłanianie talentów i zespołów, które tworzą innowacyjne rozwiązania, podatkowe ulgi na zakupy rozwiązań cyberbez­pieczeństwa dla urządzeń Internetu rzeczy, wprowadzenie wymogu posiadania strategii robotyzacji i wdra­żania rozwiązań Przemysłu 4.0.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wspiera rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw. Angażuje się w nowoczesne sektory przemysłu, takie jak gry wideo, technologie kosmiczne, automatyka czy robotyka.

Dla sektora technologii kosmicznych ARP S.A. przygotowała dedykowany program. Obejmuje on m.in. wsparcie dla rozwoju kadr, nowych inicjatyw biznesowych, promocję sektora oraz wsparcie finansowe firm.

- Kolejną branżą, którą wspieramy jest sektor gier wideo. W ramach Akceleratora ARP Games, założonego wspólnie z Uniwersytetem Śląskim, zespoły młodych utalentowanych osób rozwijają gry wideo, które Akcelerator pomaga skomercjalizować. Mamy pierwsze sukcesy naszych programistów i grafików na arenie międzynarodowej. Na początku listopada powstająca w cieszyńskim ARP Games gra „Weakless” zdobyła główną nagrodę w kategorii „Game Design” na festiwalu ANIWOW! w Pekinie. Twórczynią grafiki jest Anna Kowalczyk, studentka 4. roku grafiki na Uniwersytecie Śląskim – powiedział Dariusz Śliwowski.

Przykładem wsparcia Przemysłu 4.0 przez ARP S.A. jest także ARP Innovation Pitch. W dotychczasowych kilkunastu edycjach ARP Innovation Pitch uczestniczyły firmy z takich branż jak: paliwa alternatywne, eliminacja substancji trudnych, pokrywanie powierzchni, automatyka i robotyka, technologie spalania, systemy informacji przestrzennej, kompleksowego zarządzania dokumentacją operacyjną, oprogramowaniem. W tych działaniach ARP S.A. współpracuje z m.in: PGNiG, PGNiG OD, PGNiG Termika, Grupą Azoty, PSG, Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze”, Ursusem czy Ida Management.

ARP S.A. prowadzi także projekt pod nazwą Sieć Otwartych Innowacji, czyli budowanie sieci innowacji poprzez działania animujące transfer technologii pomiędzy środowiskiem innowacyjnym a sektorem polskich MŚP. W ramach SOI małe i średnie przedsiębiorstwa mogą otrzymać środki finansowe na pokrycie kosztów transferu technologii w zakresie innowacji produktowej lub procesowej. Granty finansują zakup licencji lub praw własności do innowacyjnej technologii.

Do pobrania: raport „Szanse i wyzwania polskiego Przemysłu 4.0”