Przewozy Regionalne podpisały list intencyjny w sprawie wspólnej oferty z przewoźnikami autobusowymi

Data dodania: 2017-01-12
– Stworzenie wspólnie z przewoźnikami autobusowymi zintegrowanej oferty dla pasażerów to inicjatywa przede wszystkim biznesowa, która dzięki synergii ma wymiar dochodowy, ale z drugiej strony ma też pewną funkcję misji społecznej, która przywraca dostęp do komunikacji publicznej mieszkańcom miast i miejscowości w wielu regionach Polski – powiedział prezes ARP, Marcin Chludziński podczas uroczystości podpisania listu intencyjnego między Przewozami Regionalnymi a siedmioma przewoźnikami autobusowymi.

Stworzenie wspólnie z przewoźnikami autobusowymi zintegrowanej oferty dla pasażerów to inicjatywa przede wszystkim biznesowa, która dzięki synergii ma wymiar dochodowy, ale z drugiej strony ma też pewną funkcję misji społecznej, która przywraca dostęp do komunikacji publicznej mieszkańcom miast i miejscowości w wielu regionach Polski – powiedział prezes ARP, Marcin Chludziński podczas uroczystości podpisania listu intencyjnego między Przewozami Regionalnymi a siedmioma przewoźnikami autobusowymi.

Podpisany dziś list intencyjny to pierwszy etap współpracy Przewozów Regionalnych (POLREGIO) i siedmiu przewoźników autobusowych działających w różnych regionach kraju. Partnerami przedsięwzięcia zostały spółki przewozowe podlegające (od 10 stycznia 2016 r.) Ministerstwu Infrastruktury i Budownictwa, czyli: PKS Częstochowa, PKS w Lublińcu, PKS w Ostrowcu Świętokrzyskim, PKS w Gnieźnie, PKS w Ostrowie Wielkopolskim, PKS „POLONUS” w Warszawie i POLBUS-PKS we Wrocławiu.

Idea wspólnego biletu, czyli coś oczywistego, przez wiele lat była niemożliwa do zrobienia. Okazuje się, że pod sztandarowym hasłem Przewozów Regionalnych „Budujemy dobre relacje” udaje się realizować tę tak prostą rzecz. Z tego projektu skorzystają zarówno pasażerowie, jak i firmy. Oczywiście konieczna jest współpraca i pewien rodzaj kompromisu, który trzeba zawrzeć, ale bez tego nie da się osiągnąć wartości dodanej dodał prezes Chludziński.

Początkowo współpraca Przewozów Regionalnych z PKS-ami będzie realizowana m.in. w obszarach: koordynacji oferty przewozowej i zintegrowania informacji o rozkładach jazdy na wybranych trasach. Kolejnymi etapami będzie sprzedaż biletów z wykorzystaniem jednej platformy sprzedażowej oraz stworzenie zintegrowanej oferty taryfowej. Ściślejsza współpraca będzie dotyczyć także organizowania komunikacji zastępczej, np. w związku z tymczasowym zamknięciem linii kolejowych na czas remontów.

Restrukturyzacja spółki przynosi efekty i nasi partnerzy to widzą. Sukces ten nie byłby jednak możliwy bez wsparcia naszych właścicieli, głównie Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Ministerstwa Rozwoju. Nowoczesny tabor jest bardzo ważny, ale aby jeszcze lepiej realizować misję, do której nasza spółka została powołana, i odpowiadać na potrzeby polskiego społeczeństwa, chcemy iść o krok dalej. Wspólnie z przewoźnikami autobusowymi chcielibyśmy zaoferować mieszkańcom Polski zintegrowaną usługę transportową. W zsynchronizowanych ze sobą kursach pociągów i autobusów oraz we wspólnych biletach dostrzegam ogromny potencjał. Taki model działania transportu z powodzeniem funkcjonuje w wielu krajach Europy powiedział Krzysztof Mamiński, prezes Przewozów Regionalnych.

Dzięki sprawnej realizacji działań restrukturyzacyjnych Przewozy Regionalne, właściciel nowej marki konsumenckiej POLREGIO, w 2016 roku po raz pierwszy w swojej historii odnotowały dodatni wynik finansowy we wszystkich obszarach działalności. Ponad 50-milionowy zysk pozytywnie wpłynął na wiarygodność finansową spółki, dzięki czemu mogła ona pozyskać zewnętrzne środki finansowe na realizację planowanych inwestycji. W zeszłym roku Przewozom Regionalnym zaufały krajowe i europejskie instytucje finansowe, m.in. Europejski Bank Inwestycyjny, a planowane przez przewoźnika działania na rzecz poprawy jakości świadczonych usług (zakup i modernizacja taboru) wpisały się w Plan Inwestycyjny dla Europy, nazywany także „Planem Junckera”.