Przemysł kosmiczny rozwija innowacje

Data dodania: 2015-06-19
- Przemysł kosmiczny to branża o ponadprzeciętnej dynamice wzrostu, mająca ogromny wpływ na innowacyjność gospodarki i przyciąganie kapitału inwestycyjnego. Ponadto rozwija takie dziedziny jak: elektronika, optoelektronika, IT czy nanotechnologie - powiedziała Patrycja Zielińska, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. podczas Forum Technologii Kosmicznych i Satelitarnych w Rzeszowie.

- Przemysł kosmiczny to branża o ponadprzeciętnej dynamice wzrostu, mająca ogromny wpływ na innowacyjność gospodarki i przyciąganie kapitału inwestycyjnego. Ponadto rozwija takie dziedziny jak: elektronika, optoelektronika, IT czy nanotechnologie - powiedziała Patrycja Zielińska, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. podczas Forum Technologii Kosmicznych i Satelitarnych w Rzeszowie.

Zdaniem wiceprezes Zielińskiej, Polska ma bardzo duży potencjał do wykorzystania, taki jak wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierską, zdolnych studentów kierunków technicznych, a także ciągle rozwijający się dorobek naukowy instytutów badawczych, które z coraz większym sukcesem przenoszą technologie do przedsiębiorstw. – Będąc w ESA (Europejska Agencja Kosmiczna), potrzebujemy firm rozwijających technologie kosmiczne. Dlatego ARP w zeszłym roku postanowiła zainwestować w firmę Creotech Instruments, w ten sposób wspierając rozwój tego sektora – powiedziała wiceprezes.  

Agencja Rozwoju Przemysłu aktywnie włączyła się w działania wspierające rozwój innowacji, nie tylko w technologiach kosmicznych. Stworzyła Ekosystem ARP, który zapewnia środki finansowe na rozwój małych i średnich firm oraz branżowe wsparcie w zakresie powstania, adaptacji i rozwoju produktu innowacyjnego.

Jedną z kluczowych nowych usług ARP S.A. jest Platforma Transferu Technologii (PTT). To unikalne narzędzie do komercjalizacji innowacji. Działa na zasadzie otwartych innowacji. Łączy partnerów zainteresowanych opracowaniem, sprzedażą oraz pozyskaniem innowacyjnych rozwiązań. Istotną cechą Platformy jest możliwość zgłoszenia za jej pośrednictwem zapotrzebowania na dany rodzaj technologii. W ramach Platformy, ARP zapewnia także dofinansowanie licencji, praw do wykorzystania technologii oraz finansowanie usług doradczych ze środków unijnych.

Prezes Zielińska podkreśliła, że sukces innowacyjnych projektów nie zawsze jest związany z dużymi nakładami finansowymi. - W modelu otwartych innowacji liczy się współpraca, wymiana pomysłów, zakup gotowych rozwiązań. Jest to szczególnie ważne w zmieniających się realiach rynkowych, gdzie trzeba działać szybko i elastycznie. Takie możliwości dają otwarte innowacje. Ten model może być wykorzystany także w rozwoju technologii kosmicznych – dodała.

ARP proponuje także finansowanie innowacyjnych projektów przez spółkę ARP Venture. To pierwsza na polskim rynku spółka z udziałem Skarbu Państwa, która w projekty podwyższonego ryzyka, przede wszystkim innowacyjne i perspektywiczne projekty rozwijane przez małe i średnie firmy. ARP Venture inwestuje na etapie wprowadzania produktu na rynek, a nie na etapie badań i rozwoju.

ARP stawia również na tzw. wsparcie w formule "smart money". Przedsiębiorca otrzymuje nie tylko środki finansowe na zakup technologii, ale także usługi doradcze na jej wdrożenie. Następnie na etapie komercjalizacji, inwestor, w tym wypadku ARP Venture, oprócz kapitału wnosi również swoje doświadczenie np. w zarządzaniu projektami.