"Prywatyzacja stymulatorem rozwoju, innowacyjności i nowoczesnych technologii" - konferencja WSPiA w Rzeszowie i ARP S.A.

Data dodania: 2011-10-12
"Prywatyzacja stymulatorem rozwoju, innowacyjności i nowoczesnych technologii" - konferencja WSPiA w Rzeszowie i ARP S.A.

W dniu 6 października 2011 r. w Rzeszowie odbyła się konferencja pn.: "PRYWATYZACJA STYMULATOREM ROZWOJU, INNOWACYJNOŚCI I NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII". Konferencja pod patronatem Ministra Skarbu Państwa została zorganizowana przez Samorząd Studencki Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu, przy współudziale Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
Spotkanie będzie okazją do wymiany doświadczeń i opinii na temat znaczenia prywatyzacji i jej wpływu na rozwój nowych technologii, badań naukowych, konkurencyjności przedsiębiorstw, a także wpływu sprywatyzowanych przedsiębiorstw na rozwój regionu i kraju.

Poniżej prezentujemy niektóre zagadnienia omawiane podczas paneli dyskusyjnych:

  • Sąd nad prywatyzacją
  • Prywatyzacja stymulatorem nowoczesnych technologii na podstawie doświadczeń podkarpackich przedsiębiorstw
  • Prezentacja narzędzi wsparcia innowacyjności przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. oraz spółek z portfela ARP S.A. przeznaczonych do sprzedaży
  • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jako inwestor i koordynator w procesie komercjalizacji badań - casus Grafen
  • Znaczenie prywatyzacji i jej wpływ na rozwój nowych technologii, badań naukowych, konkurencyjności przedsiębiorstw, a także wpływu sprywatyzowanych przedsiębiorstw na rozwój regionu i kraju

Konferencję otworzył prof. dr. hab. Jerzy Posłuszny, Rektor Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. W dyskusjach udział wzięli m.in.: Aleksander  Grad, Minister Skarbu Państwa; prof. nadzw. dr hab. Zdzisław Gawlik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu ARP S.A.; Teresa Kubas - Hul, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego; dr Mirosław Karapyta -  Marszałek Województwa Podkarpackiego; Elżbieta Łukacijewska - Poseł do Parlamentu Europejskiego; Krzysztof Mazur - Dyrektor Delegatury Ministerstwa Skarbu Państwa; dr Zygmunt Łuczyński -  Dyrektor Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych; Zbigniew Rynasiewicz - Poseł na Sejm RP VI kadencji; Koło Naukowe Zarządzania Kadrami z opiekunem dr Januszem Strojnym; prokurator Damian Mirecki, Prokuratura Apelacyjna w Rzeszowie.

Od lewej pp.: Marcin Piasecki (moderator dyskusji), Krzysztof Mazur (Dyrektor Delegatury Ministerstwa Skarbu Państwa w Rzeszowie), prof. nadzw. dr hab. Zdzisław Gawlik (Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa), Teresa Kubas-Hul (Przewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego), prof. dr hab. Jerzy Posłuszny Rektor WSPiA w Rzeszowie. Fot.: ARP S.A.