Promocja produktów finansowych ARP S.A. w Loży Katowickiej BCC

Data dodania: 2013-02-12
Możliwości współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. w zakresie  poprawy płynności i finansowania  procesów restrukturyzacyjnych były tematem spotkania,  zorganizowanego w czwartek 7 lutego br. przez Lożę Katowicką Business Centre Club. W spotkaniu wzięło udział około 30 śląskich przedsiębiorców.

Możliwości współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. w zakresie  poprawy płynności i finansowania  procesów restrukturyzacyjnych były tematem spotkania,  zorganizowanego w czwartek 7 lutego br. przez Lożę Katowicką Business Centre Club. W spotkaniu wzięło udział około 30 śląskich przedsiębiorców.

Z inicjatywą zorganizowania w Katowicach  spotkania z ekspertem  Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wyszli  przedstawiciele  Zakładów Mięsnych Mysław z Mysłowic -  spółki należącej do BCC, która skorzystała już z pomocy ARP S.A.

- Postanowiliśmy umożliwić  naszym członkom uzyskanie szczegółowej informacji na temat możliwości współpracy z Agencją, zwłaszcza w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw - powiedział Mirosław Krenz, sekretarz ds. organizacyjnych Loży Katowickiej BCC. -  Poprosiliśmy Anetę Falecką,  dyrektor warszawskiego Oddziału ARP S.A,  odpowiedzialnego za pomoc dużym przedsiębiorstwom  znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej,  o przekazanie informacje na temat form pomocy udzielanej przez Agencję, kryteriów oceny wniosków czy  warunków koniecznych do spełnienia przez firmy ubiegające się o wsparcie - dodał.

Uczestnicy spotkania pytali m.in. o to, kto może ubiegać się o finansowanie oferowane  przez ARP S.A. , czy jest ona kierowana również do małych przedsiębiorstw,  jaka jest minimalna i maksymalna wysokość możliwego do uzyskania wsparcia.

- Ocena współpracy z Agencją Rozwoju  Przemysłu S.A.,  z punktu widzenia przedsiębiorcy, była ciekawa zarówno dla członków katowickiej loży BCC, jak i dla mnie - podkreśliła dyrektor  Aneta Falecka.  - To bardzo cenne opinie. Również dzięki nim nasi eksperci sprawniej i skuteczniej będą mogli reagować na zapotrzebowanie naszych potencjalnych klientów- dodała.

Business Centre Club istnieje od 1991 r. to największa w kraju organizacja indywidualnych pracodawców. Do BCC należy 2500 członków (osób i firm). Członkowie BCC, reprezentujący blisko 250 miast, skupiają się w 24 lożach regionalnych na terenie całej Polski. Do BCC należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne.

Loża Katowicka BCC jest jedną z największych w kraju.  Jej podstawowym zadaniem jest współpraca z regionalnymi organami władzy państwowej i samorządowej w celu tworzenia optymalnych z punktu widzenia przedsiębiorców warunków rozwoju regionu i regionalnych warunków przedsiębiorczości.