Projekty podwyższonego ryzyka szansą na wzrost innowacyjności polskiej gospodarki

Data dodania: 2015-10-01
Instytucje publiczne oraz spółki Skarbu Państwa skutecznie stymulują rozwój ekosystemu wspierania innowacji. Finansując  projekty podwyższonego ryzyka oraz wspierając proces  transferu technologii zwiększają także zaangażowanie przedsiębiorców w działalność badawczo - rozwojową – to główne wnioski z dyskusji zorganizowanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP) oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)   podczas Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie.

Instytucje publiczne oraz spółki Skarbu Państwa skutecznie stymulują rozwój ekosystemu wspierania innowacji. Finansując  projekty podwyższonego ryzyka oraz wspierając proces  transferu technologii zwiększają także zaangażowanie przedsiębiorców w działalność badawczo - rozwojową – to główne wnioski z dyskusji zorganizowanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP) oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)   podczas Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie.

Podczas panelu „Inwestycje w innowacje. Kto ryzykuje i dla kogo?" przedstawiciele administracji publicznej, inwestorzy, przedsiębiorcy i naukowcy dyskutowali o roli państwa we wspieraniu innowacji, wskazując możliwe korzyści oraz wyzwania związane z podejmowaniem ryzyka towarzyszącego realizacji nowatorskich projektów mogących doprowadzić do przełomu technologicznego w poszczególnych branżach.

- W najbardziej innowacyjnych państwach świata, takich jak USA czy Izrael to państwo skutecznie inicjowało i finansowało badania, które z czasem przyniosły rozwój technologii, które przesądziły
o innowacyjności całej gospodarki. Izrael stał się „narodem start-upów" m.in. dzięki uruchomieniu
rządowego programu Yozma. Chcemy, by polska gospodarka stała się bardziej innowacyjna, dlatego państwo bierze na siebie część ryzyka związanego z podejmowaniem najbardziej nowatorskich przedsięwzięć
gospodarczych – powiedział Leszek Grabarczyk, zastępca dyrektora NCBR.

- Instytucje publiczne powinny pełnić rolę lidera, który tworzy przyjazne otoczenie oraz odpowiednie zachęty dla inwestorów – powiedziała Patrycja Zielińska, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Jej zdaniem innowacyjne projekty inwestycyjne o podwyższonym ryzyku, kapitałochłonne i dłuższe w realizacji powinny być wsparte szeroko rozumianymi środkami publicznymi. – Takie zaangażowanie w roli koinwestora uwiarygodnia inwestycję w oczach inwestora prywatnego, zachęcając go także do podjęcia ryzyka – zaznaczyła wiceprezes Zielińska. - Ponadto inwestor publiczny mając na względzie, nie tylko zysk, ale również rozwój całej gospodarki, jest w stanie wziąć na siebie większe ryzyko niż inwestor prywatny. Dodatkowo działając bardzo szeroko, często może wnieść do projektu dużą wartość dodaną w postaci sieci partnerstw i branżowego know – how – dodała.

Dyrektor Leszek Grabarczyk podkreślił, że agencje rządowe, wprowadzając nowoczesne mechanizmy finansowania B+R i kierując środki publiczne na ten cel do sektora prywatnego stymulują zaangażowanie przedsiębiorców w działalność badawczo-rozwojową, tworząc tym samym bardziej atrakcyjny dla inwestorów rynek. – Dobrze funkcjonujący ekosystem wspierania innowacji jest ważny, ale pamiętajmy, że to jedynie narzędzie do osiągnięcia nadrzędnego celu, jakim jest długotrwały rozwój naszej gospodarki zabezpieczający egzystencję i dobrobyt naszego narodu i państwa – zaznaczył dyrektor Grabarczyk.

W trakcie dyskusji wiceprezes Patrycja Zielińska podkreśliła, że aby ekosystem działal sprawnie, na każdym etapie, także w fazie B+R oraz inwestycji kapitałowych potrzebny jest katalizator, broker technologiczny. – W przypadku ARP takim brokerem jest  Platforma Transferu Technologii. Platforma łączy partnerów zainteresowanych opracowaniem, sprzedażą oraz pozyskaniem innowacyjnych rozwiązań – podkreśliła Prezes Zielińska. - W ramach Platformy, ARP S.A. już wkrótce zapewni dofinansowanie licencji, praw do wykorzystania technologii oraz finansowanie usług doradczych ze środków unijnych – dodała.

Rolę koinwestora finansowego oferującego zarówno wsparcie finansowe, jak i branżowe zaplecze, know–how, kanały dystrybucji, partnerów instytucjonalnych i infrastrukturę testową ze strony ARP zapewnia ARP Venture - pierwsza na polskim rynku spółka typu Venture z udziałem Skarbu Państwa inwestująca w projekty podwyższonego ryzyka o profilu przemysłowym będące na etapie ekspansji. Spółka planuje także rozpoczęcie współpracy z inwestorami branżowymi w formule smart money.

Z kolei Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wprowadziło nowoczesne publiczno-prywatne mechanizmy wsparcia z udziałem funduszy wysokiego ryzyka. Korzystając z know-how, wiedzy i globalnych powiązań doświadczonych w inkubowaniu projektów funduszy wysokiego ryzyka w ramach programów z rodziny BRIdge inwestują wspólnie w nowatorskie projekty, wspierając komercjalizację wyników prac B+R.