Prezes UOKiK wydał zgodę na objęcie i nabycie przez ARP udziałów w GSG Towers

Data dodania: 2015-03-17
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na objęcie i nabycie przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. 50 proc. udziałów w GSG Towers sp. z o.o.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na objęcie i nabycie przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. 50 proc. udziałów w GSG Towers sp. z o.o.

GSG Towers prowadzi działalność w zakresie produkcji wież do elektrowni wiatrowych oraz produkcji konstrukcji stalowych.

Wydanie zgody na koncentrację jest konsekwencją podpisanej przez ARP w styczniu br. Ramowej Umowy Inwestycyjnej ze spółkami: Gdańsk Shipyard Group, GSG Towers oraz Stocznią Gdańsk. Umowa dotyczy m.in. restrukturyzacji finansowej spółek z grupy Gdańsk Shipyard Group.

ARP w wyniku konwersji wierzytelności wobec Stoczni Gdańsk i GSG stanie się 50% udziałowcem GSG Towers. ARP wspólnie ze spółką Gdańsk Shipyard Group będzie sprawowała wspólną kontrolę nad GSG Towers.