Prezes ARP S.A. w Chinach o doświadczeniach transformacji polskiej gospodarki

Data dodania: 2012-12-03
- Doświadczenia Agencji Rozwoju Przemysłu dowodzą,  że polsko-chińska współpraca jest nie tylko możliwa, ale też jest przez obie strony oczekiwana. Mogę z głębokim przekonaniem powiedzieć, że zarówno partnerzy po polskiej jak i chińskiej stronie dokładają starań, by taką współpracę nawiązać - powiedział Wojciech Dąbrowski, Prezes ARP S.A. podczas konferencji "Caijing Magazine Annual Conference 2013: Forecasts and Strategies", odbywającej się w dniach 28-29 listopada 2012 r. w Pekinie.

- Doświadczenia Agencji Rozwoju Przemysłu dowodzą,  że polsko-chińska współpraca jest nie tylko możliwa, ale też jest przez obie strony oczekiwana. Mogę z głębokim przekonaniem powiedzieć, że zarówno partnerzy po polskiej jak i chińskiej stronie dokładają starań, by taką współpracę nawiązać - powiedział Wojciech Dąbrowski, Prezes ARP S.A. podczas konferencji "Caijing Magazine Annual Conference 2013: Forecasts and Strategies", odbywającej się w dniach 28-29 listopada 2012 r. w Pekinie.

 

Głównym tematem wystąpienia prezesa Dąbrowskiego podczas konferencji, był model prywatyzacji oraz  restrukturyzacja przedsiębiorstw w okresie transformacji polskiej gospodarki. Omawiając cele, priorytety i doświadczenia polskiej transformacji, różne jej formy, w tym prywatyzację pracowniczą i ideę "Akcjonariatu Obywatelskiego", prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wskazał na istotną rolę inwestorów krajowych i zagranicznych w tym procesie.

- Największego postępu dokonały przedsiębiorstwa sprywatyzowane z udziałem dużych inwestorów krajowych - mówił w Pekinie Wojciech Dąbrowski. - Grupa inwestorów zagranicznych jest mocno zróżnicowana. Rozwiązania techniczne firm z kapitałem dużych korporacji zachodnich, utrzymują się na wysokim, światowym poziomie. Można zauważyć, że podmioty z udziałem kapitału zagranicznego są bardziej aktywne w ekspansji eksportowej oraz bardziej podatne na przebranżowienie.

Wizyta w Chinach jest kolejnym etapem w budowie trwałej współpracy z partnerami chińskimi, w której aktywny udział bierze Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.  mając w tym zakresie bardzo konkretne osiągnięcia:

• Sprzedaż cywilnej części Huty Stalowa Wola S.A. firmie GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO., LTD. produkującej maszyny budowlane. Podpisana 10 stycznia  2012 roku na zamku w Baranowie Sandomierskim z udziałem Ambasadora ChRL umowa to pierwsza w Polsce  udana prywatyzacja z udziałem inwestora chińskiego. 

• Memorandum o współpracy strategicznej między Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. a GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO., LTD., podpisane w kwietniu  2012 r.  w obecności Premiera ChRL  Wen Jiabao.  Partnerzy zobowiązali się m.in. do tworzenia przyjaznych  warunków dla kooperacji innych przedsiębiorstw chińskich i polskich, wspierania przedsięwzięć  realizowanych na rynku polskim i chińskim, współdziałania  w realizacji inwestycji na terenie zarządzanej przez ARP S.A. Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Kreowanie nowych przestrzeni inwestycyjnych dla inwestorów chińskich i polskich, to główny cel podjętych działań przez strony, dotyczących m.in. poszukiwania partnerów inwestycyjnych i biznesowych.

• Deklaracja wzajemnej współpracy gospodarczej pomiędzy prowincją Hubei i ARP S.A. złożona w czasie wizyty przedstawicieli Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Chinach w kwietniu br.

• List intencyjny określający cele i zasady współpracy z Bank of China - jednym z czterech największych państwowych banków w Chinach, podpisany 25 kwietnia 2012 r.   BoC
w Polsce koncentruje swoją działalność na finansowym wspieraniu inwestycji chińskich w Polsce (kredyty, gwarancje itp.),  oraz współpracy z największymi polskimi firmami, planującymi działalność na rynku chińskim.

Organizatorami konferencji pt. "Caijing Magazine Annual Conference 2013: Forecasts and Strategies", odbywającej się w dniach 28-29 listopada 2012 r. w Pekinie, byli:  Boyuan Foundation oraz magazyn Caijing.