Premier powołał zespół ds. wsparcia HSW S.A.

Data dodania: 2009-03-24
W dniu 23 marca 2009 r. weszło w życie Zarządzenie Nr 25 Prezesa Rady Ministrów powołujące do życia Zespół do spraw działań mających na celu wsparcie Huty Stalowa Wola S.A.

W dniu 23 marca 2009 r. weszło w życie Zarządzenie Nr 25 Prezesa Rady Ministrów powołujące do życia Zespół do spraw działań mających na celu wsparcie Huty Stalowa Wola S.A.

Zarządzenie stanowi, że Przewodniczącym Zespołu jest Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., a członkami są przedstawiciele wyznaczeni przez:

Ministra Finansów,
Ministra Gospodarki,
Ministra Obrony Narodowej,
Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
Ministra Skarbu Państwa,
Ministra Środowiska,
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

Wojewodę Podkarpackiego,

Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy koordynowanie działań organów administracji rządowej dotyczących bieżącej działalności Huty Stalowa Wola S.A. przed jej prywatyzacją oraz monitorowanie przygotowań tej spółki do prywatyzacji.

Zespół jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów a jego obsługę zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.