Prawie 7,5 mln dofinansowania dla Odlewni RAFAMET z NCBiR

Data dodania: 2020-05-28
Projekt Odlewni RAFAMET to innowacja procesowa polegająca na wytwarzaniu odlewów przeznaczonych do budowy narzędzi tłoczących w sektorze automotive.

Projekt Odlewni RAFAMET to innowacja procesowa polegająca na wytwarzaniu odlewów przeznaczonych do budowy narzędzi tłoczących w sektorze automotive.

Prace badawczo-rozwojowe będą zmierzać do optymalizacji procesu wytwarzania odlewów przez opracowanie parametrów żeliw o podwyższonych własnościach takich jak większa wytrzymałość oraz mniejsze zużycie ścierne. Umożliwi to dłuższą pracę narzędzia, oraz pozwoli na zmianę konstrukcji i w konsekwencji obniżenie ciężaru. Odlewnia RAFAMET Sp. z o.o. na te prace pozyskała grant z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Suma kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 17.898.387,50 PLN, kwota dofinansowania wynosi 7.481.798,13 PLN.

Projekt podzielono na dwie kluczowe fazy. Pierwsza z nich to faza badań  przemysłowych, która skupiać się będzie na wypracowaniu nowej wiedzy w zakresie poszczególnych etapów/obszarów procesu technologicznego. Druga – to faza prac rozwojowych, w obrębie której Odlewnia RAFAMET Sp. z o.o. zbuduje instalację demonstracyjną oraz przeprowadzi serię testów walidacyjnych na małych odlewach, a następnie dużym odlewie.

Prace zaplanowano na trzydzieści trzy miesiące, prowadzone będą przy zaangażowaniu własnego zespołu technologów oraz personelu pomocniczego i technicznego. Dodatkowo część prac badawczo-rozwojowych zostanie zlecona podwykonawcy – Katedrze Odlewnictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Odlewnia RAFAMET Sp. z o.o. jest znanym i cenionym producentem odlewów żeliwnych, z żeliwa szarego, sferoidalnego i stopowego. Wchodzi w skład Grupy RAFAMET, która należy do grupy kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.