Prawie 11 mln zł D.A. GLASS zainwestuje w Mieleckiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Data dodania: 2011-02-09
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zarządzająca Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK Mielec udzieliła firmie D.A. GLASS drugiego zezwolenia na prowadzenie działalności. Łączne zatrudnienie zadeklarowane przez tego przedsiębiorcę na terenie EURO-PARK Mielec wyniesie 46 osób. Przedsiębiorca poniesie łączne nakłady inwestycyjne w wysokości ponad 16 mln zł.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zarządzająca Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK Mielec udzieliła firmie D.A. GLASS drugiego zezwolenia na prowadzenie działalności. Łączne zatrudnienie zadeklarowane przez tego przedsiębiorcę na terenie EURO-PARK Mielec wyniesie 46 osób. Przedsiębiorca poniesie łączne nakłady inwestycyjne w wysokości ponad 16 mln zł.

D.A. GLASS prowadzi działalność w zakresie produkcji szkła płaskiego powierzchniowo trawionego metodą chemiczną, o różnych parametrach, optycznych z przeznaczeniem dla przemysłu oświetleniowego, budowlanego i meblarskiego. Obecnie ok. 50% szkła matowego o parametrach 700 DLTF (stopień rozproszenia światła) stosowanego w Polsce do produkcji drzwi, mebli, wystroju wnętrz i elewacji zewnętrznych budynków produkowana jest przez tą firmę. Podstawowe produkty D.A. GLASS obejmują szkło matowe, ozdobne, głęboko trawione i elewacyjne.

D.A. GLASS aktywnie współpracuje z instytutami, uczelniami i ośrodkami badawczo-rozwojowymi w zakresie prac badawczo-rozwojowych oraz opracowania i wdrożenia nowych wyrobów i nowoczesnych technologii na poziomie światowym, posiada kilka patentów. Planowana działalność wg zezwolenia: produkcja specjalistycznego szkła szklarniowego i prace badawczo-rozwojowe.

Zgodnie z zezwoleniem nr 199/ARP/2010 z 2 lutego 2011 r. firma D.A. GLASS zadeklarowała:
• zatrudnienie 20 osób; w uzupełnieniu do deklarowanej ilości 26 osób w oparciu o pierwsze zezwolenie, łączne zatrudnienie na terenie Strefy przez tego przedsiębiorcę wyniesie 46 osób;
• poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości 10 879 300 zł (łączne zadeklarowane nakłady inwestycyjne wynoszą 16.009.300 zł).

Na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO - PARK MIELEC Podstrefa Głogów Małopolski D.A. GLASS planuje zakupić od Gminy Głogów Małopolski nieruchomość niezabudowaną (dwie działki o łącznej powierzchni blisko 1,8 ha) i wybudować nowoczesny zakład produkcyjny wraz z niezbędną infrastrukturą, wyposażony w kompletną linię produkcyjną do chemicznego przetwarzania szkła metodą wertykalno - zanurzeniową.

Planowany projekt charakteryzuje wysoki stopnień innowacyjności procesowej i produktowej. D.A. GLASS zamierza wprowadzić na rynek specjalistyczne szkło szklarniowe, wytwarzane z zastosowaniem nanotechnologii, o parametrach uwzględniających kąt padania promieni słonecznych spełniających zróżnicowane zapotrzebowanie różnych roślin na intensywność oświetlenia.

 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. powstała w 1991 r. jako spółka ze 100% udziałem Skarbu Państwa. Podstawowe realizowane zadania to pomoc w restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz sektorów gospodarki, aktywne poszukiwanie inwestorów, udzielanie pomocy publicznej dużym przedsiębiorcom na ratowanie lub restrukturyzację, działania na rzecz wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, wspieranie rozwoju regionalnego m.in. poprzez zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi w Mielcu i Tarnobrzegu.

SSE EURO-PARK MIELEC to pierwsza polska specjalna strefa ekonomiczna, utworzona w 1995 r., od początku zarządzana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Jej łączny obszar wynosi 1135 ha, Strefa ma 22 podstrefy w 4 województwach, głównie w Polsce południowo-wschodniej. Największe podstrefy znajdują się w Rzeszowie i Lublinie, a najmłodsza podstrefa działa w Szczecinie.
Specjalna Strefa w Mielcu oferuje przedsiębiorcom m.in.
• maksymalną intensywność pomocy publicznej od 50% do 70% wielkości nakładów inwestycyjnych w formie ulgi podatkowej;
• atrakcyjne nieruchomości pod inwestycje;
• bliskość rozwijających się rynków; szerokie możliwości kooperacyjne w Strefie i otoczeniu (produkcja, usługi);
• one - stop - shop (kompleksowa obsługa projektu gwarantująca najkrótszy czas realizacji inwestycji).

Więcej informacji udziela:
Roma Sarzyńska-Przeciechowska
Rzecznik Prasowy
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Tel. +48 22 460 37 92, +48 501 310 023
e-mail: Roma.Sarzynska@arp.com.pl