Pozytywne efekty restrukturyzacji Huty Stalowa Wola S.A.

Data dodania: 2012-10-26
26 października 2012 r. w Stalowej Woli, w obecności premiera Donalda Tuska, odbyło się 34 posiedzenie "Zespołu ds. działań mających na celu wsparcie HSW S.A.". Dzięki pracom Zespołu pod przewodnictwem Wojciecha Dąbrowskiego, prezesa ARP S.A., Spółka dziś przynosi zyski i produkuje wysokiej jakości sprzęt wojskowy. Natomiast cywilna część HSW zyskała chińskiego inwestora LiuGong Machinery.

26 października 2012 r. w Stalowej Woli, w obecności premiera Donalda Tuska, odbyło się 34 posiedzenie "Zespołu ds. działań mających na celu wsparcie HSW S.A.". Dzięki pracom Zespołu pod przewodnictwem Wojciecha Dąbrowskiego, prezesa ARP S.A., Spółka dziś przynosi zyski i produkuje wysokiej jakości sprzęt wojskowy. Natomiast cywilna część HSW zyskała chińskiego inwestora LiuGong Machinery.


Premier Donald Tusk podkreślił, że Huta jest przykładem Spółki, która odniosła sukces i ma produkty konkurujące na międzynarodowych rynkach. Jego zadaniem HSW S.A. stała się firmą, która może realizować najbardziej wyspecjalizowane zamówienia na rzecz sektora obronnego. 

Prezes ARP S.A. Wojciech Dąbrowski przypomniał, że jedną z pierwszych decyzji, jaką podjął Zespół było wydzielenie cywilnej części HSW i rozpoczęcie intensywnych poszukiwań inwestora. - Pozyskanie potentata z branży maszyn budowlanych, jakim jest LiuGong, stworzyło zupełnie nowe perspektywy, tak dla firmy, jak i dla całego regionu. Współpraca z chińskim inwestorem  ma szerszy i długotrwały charakter - na mocy podpisanego memorandum obie strony - LiuGong i ARP S.A. - wzajemnie wspierają się na rynku polskim i chińskim. Jestem pewien że ta współpraca przyniesie kolejne inwestycje" - dodał prezes ARP S.A.

Premier Donald Tusk i Prezes ARP S.A. Wojciech Dąbrowski w trakcie obrad Zespołu. Fot.: HSW S.A.

Spółka LiuGong Machinery zadeklarowała inwestycje w Stalowej Woli polegające m.in.na utworzeniu centrum produkcyjno-dystrybucyjnego maszyn budowlanych, zwiększeniu rocznej produkcji maszyn budowlanych do poziomu 1000 szt. oraz rozwoju produkcji w latach następnych.

Spółka zdecydowała się na kolejną inwestycję w Stalowej Woli na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, gdzie do 2016 r. zamierza zainwestować 65 mln zł w uruchomienie linii produkcji maszyn budowlanych. Nowy zakład będzie budowany na bazie przejętego od HSW S.A. Zakładu Zespołów Napędowych i docelowo będzie w nim pracować 775 osób (z czego 765 to utrzymane miejsca pracy).

Prezes Dąbrowski podkreślił, że gwarantowany przez inwestycje LiuGong Machinery rozwój produkcji w Stalowej Woli spowodował jakościową zmianę zapotrzebowania na kadrę. - Planowane inwestycje wymuszają pilne podnoszenie kwalifikacji pracowników zarówno przejętego Oddziału I, jak i HSW S.A. Należy podkreślić, iż proces szkolenia, zmiany i podnoszenia kwalifikacji kadr dla przemysłu, został rozpoczęty w wyniku prac Grupy Roboczej ds. Społecznych, działającej w ramach Zespołu  - mówił prezes ARP S.A  

Przypomniał, że w sytuacji, w jakiej w 2009 r. była Huta Stalowa Wola, równie istotne było ustabilizowanie finansowe Spółki, jak i rozpoczęcie głębokiej restrukturyzacji. - Dzięki pożyczkom z ARP S.A. poprawiła się płynność finansowa, możliwe było zapewnienie dostaw dla dalszej produkcji oraz realizacja nowych zamówień, w tym na rzecz MON  - powiedział przewodniczący Zespołu Wojciech Dąbrowski.

Obecnie realizowane przez HSW S.A. programy badawcze, rozwojowe i produkcyjne będą ściśle dostosowane do perspektywy uczestnictwa RP w międzynarodowym systemie bezpieczeństwa. W latach 2012-2016 HSW S.A planuje wydać na inwestycje w rozbudowę zasobów technologicznych ok. 40 mln zł, w inwestycje w nowe technologie 30 mln zł, w technologie cyfrowe 8 mln zł, zaś inwestycje związane z wdrażaniem strategii rozwoju produktów 23 mln zł.
Jednocześnie HSW S.A. inwestuje w przedsiębiorstwa, których nabycie umacnia polski przemysł obronny jako sektor gospodarki narodowej. W pierwszej połowie 2012 r. HSW S.A. nabyła 100 proc. udziałów Spółki Jelcz-Komponenty, gwarantując sobie dostawy podwozi samochodowych do produkcji sprzętu wojskowego dla wojsk rakietowych i artylerii oraz wojsk inżynieryjnych.


---------------------
W 2009 r. premier Donald Tusk powołał "Zespół ds. działań mających na celu wsparcie HSW S.A." pod przewodnictwem Wojciech Dąbrowskiego, prezesa ARP S.A. Najważniejszym zadaniem zespołu, w skład którego wchodzili przedstawiciele ministerstw, urzędów centralnych, administracji rządowej, HSW S.A. i ARP S.A., było udzielanie wsparcia HSW S.A. umożliwiającego Spółce kontynuowanie działalności aż do etapu jej prywatyzacji.
W wyniku prac Zespołu do końca września 2012 roku:
• pozyskano inwestora dla cywilnej części HSW S.A. - na początku bieżącego roku sfinalizowano sprzedaż Oddziału I HSW S.A. (biznes maszyn budowlanych) chińskiemu inwestorowi LiuGong Machinery Poland,
• zwiększono zamówienia z MON na sprzęt artyleryjski produkowany w HSW S.A.,
• utworzono rezerwę państwową na maszyny budowlane, co pozwoliło HSW S.A. zrealizować dostawy maszyn budowlanych dla Agencji Rezerw Materiałowych,
• ARP S.A. udzieliła Spółce pożyczek na warunkach rynkowych w łącznej wysokości ponad 100 mln zł m.in. na realizację zamówień dla MON,
• ARP S.A., na terenie pozostałym po restrukturyzacji Huty Stalowej Woli S.A., stworzyła Inkubator Technologiczny.