Pożyczka Antyinflacyjna dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Data dodania: 2022-01-04

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wprowadza nowy produkt – Pożyczkę Antyinflacyjną z gwarancją Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego. Będą mogli z niej skorzystać przedstawiciele sektora MŚP.

Pożyczka Antyinflacyjna to nowa oferta, którą ARP S.A. przedstawia przedsiębiorcom. Stanowi ona odpowiedź na obecne warunki rynkowe. Przedstawiciele polskiego przemysłu oraz innych branż niejednokrotnie zmagają się ze wzrostami cen materiałów budowlanych, a także kosztów produkcji czy transportu. Ta sytuacja generuje wiele wydatków ze strony przedsiębiorców, w tym tych
z sektora MŚP. Celem nowo przedstawionej pożyczki jest wsparcie firm w obecnej sytuacji i tym samym ułatwienie im tak działań bieżących jak i inwestycji.

- Jako ARP stale poszukujemy nowych możliwości rozwoju oraz tych obszarów rynku, w których możemy pełnić rolę instytucji niosącej wsparcie systemowe. Od lat pomagamy polskim przedsiębiorcom z sektora MŚP dzięki szeregowi naszych produktów. Pożyczka Antyinflacyjna to kolejny z nich, powiązany z obecną sytuacją gospodarczą. Dzięki gwarancji EFG produkt ten wydatnie pomoże wielu firmom w odbudowie popandemicznej gospodarki – stwierdził Paweł Kolczyński, Wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Gwarancja Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego to jeden z kluczowych wyznaczników produktu. W standardowym procesie pożyczkobiorca musi pokryć minimum 120 proc. pożyczki materialnymi zabezpieczeniami. Może to być na przykład hipoteka. Natomiast w przypadku Pożyczki Antyinflacyjnej podstawowym zabezpieczeniem (70 proc.) będzie gwarancja EFG. Pożyczka Antyinflacyjna to dwa warianty dostosowane do odmiennych potrzeb przedsiębiorców. Po pierwsze, pożyczka inwestycyjna z przeznaczeniem na sfinalizowanie realizowanej inwestycji (pokrycie deficytu przekroczenia budżetu inwestycji z powodu np. skokowego wzrostu cen materiałów budowlanych). Po drugie, pożyczka obrotowa z przeznaczeniem na bieżącą działalność przedsiębiorcy.

Dokładna kwota pożyczki będzie ustalana indywidualnie dla każdego z wnioskujących. Będzie ona mieścić się w przedziale od 800 tys. zł do 10 mln zł. Kwota będzie wypłacana w transzach lub jednorazowo. Okres finansowania wyniesie do 48 miesięcy dla pożyczek obrotowych oraz do 120 miesięcy dla pożyczek inwestycyjnych. Spłata odbywać się będzie w równych ratach kapitałowych.

- Klienci, którzy skorzystają z tego produktu, będą mogli liczyć na wiele korzyści. W tym na złagodzenie wymogu materialnego pokrycia pożyczki zabezpieczeniami, czy na możliwość karencji w spłacie kapitału. Warto też podkreślić, że w przypadku Pożyczki Antyinflacyjnej to ARP poniesie opłatę na udzielenie gwarancji – powiedział Konrad Trzonkowski, Dyrektor Zarządzający Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Dyrektor Trzonkowski również zaznaczył, że - Inflacja także jako efekt skokowego wydatkowania skumulowanych nadwyżek finansowych i tym samym okresowego niedopasowania struktury popytowo-podażowej, powoduje problemy w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, zarówno w sferze inwestycyjnej (podmioty, które realizują inwestycje na podstawie oszacowanych kosztów np. materiałów budowlanych i zaciągniętych na ten cel kredytach, mają obecnie problem z ich realizacją w ustalonym wcześniej budżecie) i tej związanej z bieżącym obrotem gospodarczym (przedsiębiorstwa handlowe, usługowe czy produkcyjne realizujące zamówienia kontraktowe mają problem z osiągnięciem dodatniej marży z uwagi na skokowy wzrost cen towarów/materiałów niezbędnych do produkcji/handlu/kontraktu) - to do tych przedsiębiorstw w głównej mierze skierowana jest nowa oferta ARP.

- ARP S.A. uruchamia bardzo potrzebny w czasie rosnącej inflacji i wychodzenia z pandemii instrument pomocowy w ramach Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego. Polscy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z pożyczek na preferencyjnych warunkach. Cieszymy się, że KPK mógł wesprzeć ARP w zainicjowaniu i promocji tego pionierskiego instrumentu finansowego - skomentował Arkadiusz Lewicki, dyrektor KPK IF PUE.

Aby firma mogła skorzystać z Pożyczki Antyinflacyjnej, musi prowadzić działalność na terenie Polski powyżej 12 miesięcy. Powinna też prowadzić pełną księgowość i posiadać roczne przychody na poziomie co najmniej 4 mln zł, a także zakończyć 2021 rok z pozytywnymi wynikami netto i EBITDA.

Wnioski mogą składać spółki prawa handlowego lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, o ile nie prowadzą działań restrukturyzacyjnych lub nie znajdują się w sytuacji ogłaszania upadłości. Wnioskujący muszą także spełniać kryteria objęcia gwarancją portfelową Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. finansuje szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorstw: przedsięwzięcia inwestycyjne, kapitał obrotowy, realizację kontraktów/zamówień, wdrożenie działań zwiększających efektywność prowadzonej działalności gospodarczej oraz restrukturyzację. Udostępnia także przedsiębiorcom produkty Tarczy Antykryzysowej. Są to: pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym, pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP, pożyczka na spłatę rat leasingowych, leasing operacyjny „MASZYNERIA’, leasing operacyjny „#REMaszyneria”, leasing operacyjny z karencją w spłacie.