Powstanie nowa linia produkcyjna „Staropolanki”

Data dodania: 2019-10-01
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wesprze Uzdrowiska Kłodzkie S.A. - Grupa PGU, udzielając finansowania na zakup nowej linii produkcyjnej naturalnej wody mineralnej „Staropolanka”.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wesprze Uzdrowiska Kłodzkie S.A. - Grupa PGU, udzielając finansowania na zakup nowej linii produkcyjnej naturalnej wody mineralnej „Staropolanka”.

Kwota pożyczki wynosi 19 milionów złotych i zostanie przeznaczona na finansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z zakupem nowej linii do produkcji wody butelkowanej marki „Staropolanka”. Inwestycja w nową linię rozlewniczą pozwoli osiągnąć Rozlewni Wód Mineralnych nr 1 w Polanicy-Zdroju trzykrotnie wyższą wydajność i jest ważnym krokiem dla zachowania i poprawy konkurencyjności produktów Staropolanki na rynku.

- Agencja Rozwoju Przemysłu to spółka Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki i społeczeństwa. Nie tylko restrukturyzujemy przedsiębiorstwa, czy finansujemy ich inwestycje i bieżącą działalność, ale także wspieramy rozwój lokalnych społeczności. I to właśnie ten ostatni aspekt był dla nas ważny przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu pożyczki na sfinansowanie nowej linii produkcyjnej Staropolanki - mówi wiceprezes ARP S.A. Paweł Kolczyński.

Pożyczkobiorca przeznaczy środki m.in. na finansowanie całości wydatków inwestycyjnych związanych z zakupem nowej linii do produkcji wody butelkowanej (linia do produkcji, stacja uzdatniania wody, odwierty, projekt, remont hali).

- Segment wód mineralnych to branża o niemal dwucyfrowej dynamice wzrostu, gdzie sprzedaż produktów nie stanowi większego problemu z uwagi na rosnącą świadomość konsumentów, którzy częściej wybierają wodę niż napoje smakowe i soki. Wyzwaniem zaś jest umiejętność utrzymania jak najniższych kosztów wytworzenia, która wiąże się z wydajnością linii. To właśnie dlatego w Staropolance zdecydowaliśmy się na taką inwestycję – wyjaśnia Łukasz Surażyński, Wiceprezes Zarządu Uzdrowisk Kłodzkich S.A. – Grupa PGU.

Kluczowy charakter inwestycjipodkreśla Wojciech Maj, Prezes Zarządu Uzdrowisk Kłodzkich S.A. - Grupa PGU - Przez wiele lat firma nie modernizowała parku maszynowego i dziś, choć jest  on sprawny, to nie może uchodzić za nowoczesny i energooszczędny. W dobie wahań cen energii i rosnącej świadomości ekologicznej, oszczędna linia będzie istotną przewagą tej Rozlewni – dodaje Wojciech Maj.

Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU świadczą usługi uzdrowiskowe oraz zajmują się produkcją i sprzedażą wody mineralnej. Akcjonariuszem spółki jest KGHM TFI VII FIZAN. Staropolanka to wody mineralne dostępne w opakowaniach szklanych uznanych na rynku hoteli i restauracji, a także w tradycyjnych butelkach zwrotnych o pojemności 0,33l. Nowa linia produkcyjna zwiększy efektywność parku maszynowego i znacznie wzmocni moce produkcyjne.

Podczas konferencji prasowej wiceprezes Kolczyński podkreślił, że Dolny Śląsk jest strategicznym regionem dla Agencji Rozwoju Przemysłu, która zarządza polskim zagłębiem elektromobilności – podstrefą tarnobrzeskiej SSE, EURO-PARK KOBIERZYCE.

- Dofinansowujemy budowę sieci wodociągowej w gminie Kobierzyce i części Wrocławia. Z inwestycji skorzysta przede wszystkim największa w Europie fabryka baterii do aut elektrycznych, budowana przez koncern LG Chem Wrocław Energy w zarządzanej przez nas specjalnej strefie ekonomicznej – dodał Pawel Kolczyński.

Agencja, razem z KGHM Polska Miedź S.A. oraz Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK”, zaangażowała się też w projekt ALIANS S35. Zakładaon stworzenie konurbacji - nowoczesnej aglomeracji między Wałbrzychem, Lubinem, a Wrocławiem, wokół drogi ekspresowej S35.

- Celem naszych działań jest spójny, zrównoważony rozwój urbanizacyjny infrastrukturalny całego obszaru w oparciu o potencjał Dolnego Śląska: położenie, strategicznych inwestorów, tradycje przemysłowe, ośrodki akademickie, środowisko naturalne i walory turystyczne. Pożyczka na nową linię produkcyjną „Staropolanki” łączy potencjał przemysłowy uzdrowiska z naturalnymi zasobami Kotliny Kłodzkiej – skonkludował Kolczyński.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu restrukturyzacji. Wśród zakończonych sukcesem projektów są firmy z branży spożywczej, wydobywczej, przemysłu ciężkiego, czy branży budowlanej. W ostatnich latach, dzięki wsparciu ARP S.A. na prostą wyszły między innymi Przewozy Regionalne (największy przewoźnik w Polsce, właściciel marki POLREGIO), H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych (producent taboru kolejowego), czy Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych (kruszywa i nawozy).