Powstała Dolnośląska Dolina Wodorowa

Data dodania: 2022-02-25

25 lutego 2022 r. w Centrum Konferencyjnym „Wrocławski Park Przemysłowy” z inicjatywy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. została powołana Dolnośląska Dolina Wodorowa. Głównym partnerem biznesowym przedsięwzięcia jest KGHM Polska Miedź S.A. W wydarzeniu wzięli udział m.in. Ireneusz Zyska Sekretarz Stanu, Pełnomocnik rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, osoby związanie ze środowiskiem biznesowym, naukowym i samorządowym obu regionów. ARP S.A. reprezentował wiceprezes Paweł Kolczyński, a KGHM Polska Miedź S.A. Adam Bugajczuk, wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju.

Celem Stowarzyszenia Dolnośląskiej Doliny Wodorowej jest wspieranie rozwoju gospodarki wodorowej, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru województwa dolnośląskiego oraz województw sąsiadujących z tym regionem.

Dolnośląska Dolina Wodorowa wykorzysta potencjał badawczo-naukowo regionu, w celu podejmowania m.in. innowacyjnych przedsięwzięć naukowych, technologicznych, przemysłowych oraz projektów inwestycyjnych, których celem jest budowa wspólnych łańcuchów wartości gospodarki wodorowej. Ponadto Dolnośląska Dolina Wodorowa poprzez swoje działanie będzie propagowała postawy proekologiczne, zwłaszcza wśród przedsiębiorców i społeczności lokalnych.

- Rola wodoru w gospodarce, a szczególnie jego potencjał dekarbonizacji przemysłu, ciepłownictwa i transportu rosną. Uwzględnienie technologii wodorowych w polityce rozwojowej państwa, ich doskonalenie, budowa kompetencji oraz tworzenie polskich produktów eksportowych jest strategicznym wyzwaniem i wymaga podejścia opartego na łańcuchu dostaw. Skrócenie odległości między centrami podaży a popytu, integracja sektorów, znalezienie partnerów biznesowych i optymalizacja procesów i kosztów, to konkretne możliwości, jakie zyskujemy tworząc doliny wodorowe – ocenia wiceminister Ireneusz Zyska.

Doliny wodorowe są dostosowywane do specyficznych regionalnych warunków i ogólnych celów projektów, w związku z czym nie ma jednego uniwersalnego modelu. Aby mówić o dolinie wodorowej, powinny być jednak spełnione cztery kluczowe warunki:

  • duża skala – na dolinę wodorową składa się wiele mniejszych projektów, które powinny wykraczać poza standardowe działania pilotażowe i demonstracyjne oraz dysponować znacznym budżetem,
  • silnie rozbudowany łańcuch wartości – na obszarze doliny wodorowej powinna znajdować się wspólna infrastruktura związana z produkcją, magazynowaniem i dystrybucją z wykorzystaniem różnych środków transportu,
  • zaopatrywanie więcej niż jednego sektora gospodarki – wodór wykorzystywany jest w wielu sektorach gospodarki (np. chemia, przemysł stalowy, transport, energetyka itp.),
  • zdefiniowany wymiar geograficzny – regionalny ekosystem powinien obejmować działania na poziomie lokalnym i regionalnym (np. porty i ich zaplecze) o zasięgu krajowym lub międzynarodowym.

- Dla ARP ważne jest opracowanie sposobów i mechanizmów „wodoryzacji” procesów technologicznych i produkcyjnych przemysłu, zwłaszcza w kontekście ich wysokiej energochłonności. Chcemy zaangażować w to szerokie środowiska interesariuszy Dolnośląskiej Doliny Wodorowej. Liczymy na to, że stowarzyszenie będzie rezerwuarem danych i wiedzy pozwalającej na wsparcie projektów np. w momencie tworzenia spółki celowej pod dane przedsięwzięcie. Widzimy tu szansę na przesyłanie wodoru do i z Niemiec szczególnie w kontekście potencjału naszych parków przemysłowych na Dolnym Śląsku: w Kobierzycach czy Ząbkowicach Śląskich – mówi Cezariusz Lesisz, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

- Z optymizmem i nadzieją patrzymy na wodór i jego wykorzystanie w naszych oddziałach lub jako formę magazynowania energii. Wierzymy, że wykorzystanie go jako paliwa i reduktora w piecach hutniczych może w przyszłości pozwolić produkować miedź, srebro i inne metale w sposób całkowicie bezemisyjny. Zanim jednak do tego dojdzie, potrzebne jest zbudowanie całego ekosystemu oraz infrastruktury na rzecz gospodarki wodorowej w regionie. Tym bardziej cieszy nas ta inicjatywa i powstanie Dolnośląskiej Doliny Wodorowej – dodaje Adam Bugajczuk, wiceprezes KGHM ds. rozwoju.

Obecnie na świecie jest 36 dolin wodorowych, z czego 20 w Europie. Zgodnie z „Polską Strategią Wodorową do 2030 roku”, która została przyjęta przez rząd w listopadzie 2021 roku, w Polsce powstaje co najmniej 5 dolin wodorowych. Natomiast zgodnie ze „Strategią Wodorową UE” z 2020 roku polskie doliny wodorowe mają być elementem Europejskiego Ekosystemu Wodorowego. Polski Ekosystem Innowacji Dolin Wodorowych ma obejmować innowacyjne przedsięwzięcia przemysłowe i wieloletnie projekty inwestycyjne o dużej skali, które będą realizowane w ramach określonego obszaru geograficznego.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest zaangażowana w prace mające na celu utworzenie w Polsce 4 dolin wodorowych. Są to: Podkarpacka Dolina Wodorowa, Dolnośląska Dolina Wodorowa, Mazowiecka Dolina Wodorowa oraz Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa. Katowicki Oddział ARP S.A. prowadzi także nowopowstały ogólnopolski portal wodorowy h2poland.eu, na którym można znaleźć informacje na temat m.in. rozwoju dolin wodorowych w kraju.

ARP S.A jest wśród inicjatorów powstania Dolnośląskiej Doliny Wodorowej. W czerwcu 2021 roku w Kobierzycach pod Wrocławiem przedstawiciele ARP S.A. wzięli udział w spotkaniu na temat inicjatywy powołania tej doliny wodorowej. W spotkaniu brali udział także przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, dolnośląskich uczelni, podmiotów gospodarczych i innowatorów. Przedstawiciele nauki przedstawili koncepcję utworzenia we Wrocławiu pierwszego w Polsce i jednego z nielicznych w Europie akademickiego „Centrum Zielonej Transformacji”. Podczas spotkania przedstawiciele ARP S.A. wskazywali, że innowacyjne rozwiązania w zakresie energetyki i transportu, które są już obecne na Dolnym Śląsku, a przykładem jest Euro-Park Kobierzyce, gdzie funkcjonuje firma LG Energy Solution produkująca baterie litowo-jonowe do samochodów elektrycznych.

- ARP S.A. dostrzega szansę nie tylko w elektromobilności, ale także w wodoromobilności i włącza się w promowanie różnych rozwiązań bazujących na wykorzystaniu wodoru. Ponadto, w Grupie Kapitałowej ARP są spółki, które zajmują się produkcją bezemisyjnych środków transportu, a także produkują wiele urządzeń mogących znaleźć zastosowanie w całym łańcuchu dostaw gospodarki wodorowej. Na uwagę zasługują plany wykorzystania potencjału dwóch parków przemysłowych ARP S.A., tj. Euro-Parku Kobierzyce i będącego w fazie tworzenia Euro-Parku Ząbkowice Śląskie. W obu przypadkach brane jest pod uwagę zlokalizowanie na ich terenie demonstratorów technologii wodorowych oraz wykorzystanie ich potencjału do odbioru wyprodukowanego w dolinie wodoru – podsumowuje Paweł Kolczyński, wiceprezes ARP S.A.