Porozumienie ARP S.A. i Katowickiej SSE S.A.

Data dodania: 2021-03-11
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zawarły porozumienie w sprawie współpracy na terenie województwa śląskiego.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zawarły porozumienie w sprawie współpracy na terenie województwa śląskiego.

11 marca w Oddziale Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Katowicach, Paweł Kolczyński – Wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz dr Janusz Michałek – Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. podpisali porozumienie dotyczące realizacji wspólnych projektów mających na celu zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej województwa śląskiego, pozyskanie inwestorów dla regionu oraz stworzenie nowych miejsc pracy.

- Bardzo liczymy na owocną współpracę z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomicznej S.A. Zarówno ARP, jak i KSSE, to spółki o olbrzymim doświadczeniu w zarządzaniu terenami strefowymi oraz pozyskiwaniu i obsłudze inwestorów. Mam nadzieję, iż połączenie potencjału gospodarczego obu spółek, ich kompetencji i doświadczeń w tym zakresie pozwoli wspólnie zrealizować projekty gospodarcze, które będą służyły rozwojowi gospodarczemu województwa śląskiego. Chcemy, aby pierwsze efekty tej współpracy były widoczne już w najbliższych miesiącach – mówi Paweł Kolczyński, wiceprezes ARP S.A.

- Zawarte dziś porozumienie to ważny krok w zacieśnianiu współpracy pomiędzy Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną a ARP. Województwo śląskie to jeden z najlepszych w Polsce terenów do prowadzenia działalności gospodarczej. Chcemy wspólnie z ARP zrealizować przedsięwzięcia, które zachęcą kolejnych inwestorów do ulokowania tu swoich inwestycji oraz stworzenie nowych miejsc pracy – dodaje dr Janusz Michałek – prezes KSSE.

ARP S.A. zarządza m.in. Specjalną Strefą Ekonomiczną „Wisłosan” w Tarnobrzegu, Specjalną Strefą Ekonomiczną „Euro-Park Mielec” w Mielcu oraz podstrefą Euro-Park Kobierzyce pod Wrocławiem. Specjalne strefy ekonomiczne zarządzane przez ARP wydały łącznie 970 zezwoleń i decyzji. Obecnie w Strefach zarządzanych przez ARP działa 460 przedsiębiorstw, które łącznie zainwestowały około 41,7 mld złotych i stworzyły około 79 170 miejsc pracy.

KSSE zarządza obszarem Województwa Śląskiego oraz 6 powiatów Województwa Opolskiego, w tym Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, w skład której wchodzi m.in. Podstrefa Gliwice. KSSE w ramach swojej działalności wydała 720 zezwoleń i decyzji. Obecnie w KSSE działa 491 przedsiębiorstw, które łącznie zainwestowały około 43,8 mld złotych i stworzyły około 84 290 miejsc pracy.

ARP i KSSE specjalizują się w świadczeniu kompleksowych usług dla inwestorów, w szczególności w obszarze przemysłu.