POLSKO-UKRAIŃSKO-NIEMIECKA KONFERENCJA ENERGETYCZNA, Warszawa, 17-18 grudnia 2009

Data dodania: 2009-12-11
POLSKO-UKRAIŃSKO-NIEMIECKA KONFERENCJA ENERGETYCZNA Warszawa, 17-18 grudnia 2009, Pałac Raczyńskich w Warszawie (Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa, ul. Długa 7) Konferencja, którą organizuje Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI wraz z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. odbędzie się w ostatnich dniach trwania Konferencji Klimatycznej ONZ w Kopenhadze. W tym czasie Rada Europejska będzie omawiać nową regulację unijną dot. bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, która w przyszłym roku trafi pod obrady Parlamentu Europejskiego. Bezpieczeństwo energetyczne oraz dążenie do gospodarki o niskiej emisji dwutlenku węgla, te dwa w dużym stopniu powiązane zagadnienia - stawiają polityków w Warszawie, Berlinie i Kijowie przed poważnymi decyzjami. Celem konferencji jest zbadanie, w jaki sposób nasze trzy państwa radzą sobie z tymi wyzwaniami politycznymi oraz refleksja, czy rozwiązania, które będą zaproponowane przez Konferencję Klimatyczną oraz Unię Europejską są adekwatną odpowiedzią wobec skali problemu. W konferencji wezmą udział politycy, eksperci, dziennikarze i przedstawiciele biznesu z Polski, Ukrainy i z Niemiec. 

POLSKO-UKRAIŃSKO-NIEMIECKA KONFERENCJA ENERGETYCZNA
Warszawa, 17-18 grudnia 2009, Pałac Raczyńskich w Warszawie

(Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa, ul. Długa 7)


Konferencja, którą organizuje Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI wraz z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. odbędzie się w ostatnich dniach trwania Konferencji Klimatycznej ONZ w Kopenhadze.

W tym czasie Rada Europejska będzie omawiać nową regulację unijną dot. bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, która w przyszłym roku trafi pod obrady Parlamentu Europejskiego. Bezpieczeństwo energetyczne oraz dążenie do gospodarki o niskiej emisji dwutlenku węgla, te dwa w dużym stopniu powiązane zagadnienia - stawiają polityków w Warszawie, Berlinie i Kijowie przed poważnymi decyzjami.

Celem konferencji jest zbadanie, w jaki sposób nasze trzy państwa radzą sobie z tymi wyzwaniami politycznymi oraz refleksja, czy rozwiązania, które będą zaproponowane przez Konferencję Klimatyczną oraz Unię Europejską są adekwatną odpowiedzią wobec skali problemu. W konferencji wezmą udział politycy, eksperci, dziennikarze i przedstawiciele biznesu z Polski, Ukrainy i z Niemiec. 

Zgłoszenie uczestnictwa proszę przesłać do 14 grudnia 2009 roku,
na adres: as@pauci.pl lub faksem:  +48 (22) 626 16 10.

W zgłoszeniu proszę zaznaczyć: imię, nazwisko, instytucję, stanowisko, dane kontaktowe oraz w których dniach konferencji (17.12 lub/i 18.12) wezmą Państwo udział. Decyduje kolejność zgłoszeń, udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy nie zapewniają rezerwacji hoteli. 

Program Konferencji        >>> pobierz program w .pdf
The Conference Agenda  >>> download the agenda as .pdf (English version)