Polskie Sieci Elektroenergetyczne i Spółka BILFINGER CRIST OFFSHORE Sp. z o.o. podejmują współpracę przy przebudowie odcinka linii 220 kV Morzyczyn - Police

Data dodania: 2013-10-14
8 października 2013 r. Polskie Sieci Energetyczne oraz BILFINGER CRIST OFFSHORE Sp. z o.o. zawarły umowę w sprawie przebudowy odcinka linii 220 kV Morzyczyn - Police w celu usunięcia kolizji z przebiegiem morskiego toru wodnego Świnoujście - Szczecin.

8 października 2013 r. Polskie Sieci Energetyczne oraz BILFINGER CRIST OFFSHORE Sp. z o.o. zawarły umowę w sprawie przebudowy odcinka linii 220 kV Morzyczyn - Police w celu usunięcia kolizji z przebiegiem morskiego toru wodnego Świnoujście - Szczecin.

Przebudowa linii przesyłowej jest konieczna w związku z inwestycją, realizowaną przez BILFINGER CRIST OFFSHORE Sp. z o.o. na terenie zakupionym od Szczecińskiej Stoczni Remontowej Gryfia S.A. W nowym zakładzie produkowane będą konstrukcje stalowe, stanowiące elementy fundamentów morskich wież wiatrowych (tzw. fundamenty kratownicowe), o wymiarach 32 m x 32 m x 70 m i wadze ok. 1000 ton każdy. Jeden z odcinków linii przebiegający przez Odrę ogranicza w obecnym kształcie możliwości transportu wielkogabarytowych ładunków droga wodną. Przebudowa linii Morzyczyn - Police wyeliminuje tę kolizję - W trakcie całego procesu przygotowania koncepcji realizacji przebudowy linii 220 kV, PSE miały na uwadze znaczenie inwestycji prowadzonej przez firmę BILFINGER CRIST OFFSHORE Sp. z o.o., dzięki której powstaną nowe miejsca pracy w regionie - podkreśla Henryk Majchrzak, Prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Jestem przekonany, że zaangażowanie stron Umowy oraz władz województwa zachodniopomorskiego i Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., istotnie przyczyni się do sprawnej realizacji projektu - dodaje Prezes Majchrzak.

- Porozumienie, zawarte pomiędzy BCO Sp. z o.o. a PSE, kończy kolejny etap przygotowań do rozpoczęcia naszej szczecińskiej inwestycji. To jeden z istotnych elementów projektu, realizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu poprzez MARS FIZ, mającego na celu odbudowę polskiego przemysłu stoczniowego. Nasz wkład w to przedsięwzięcie, poza znaczącym wsparciem procesu przygotowania inwestycji i włączenia jej w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC, przekracza 100 mln zł. - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Umowa pomiędzy PSE i BILFINGER CRIST OFFSHORE Sp. z o.o. przewiduje skablowanie kolidującego odcinka linii 220 kV i obejmuje kluczowe kwestie związane z jej przebudową, tj.: finansowanie inwestycji, odpowiedzialność stron przy realizacji projektu, a także rozwiązania dotyczące przepływu ładunków wielkogabarytowych w przypadku opóźnień w realizacji inwestycji.

Zgodnie z zapisami Umowy, usunięcie ograniczeń w transporcie nastąpi w ciągu 2 lat od dnia podpisania umowy z wykonawcą przebudowy. Zakończenie prac planowane jest na początku 2016 roku.