Polskie samorządy - ogromny potencjał w zakresie ciepłownictwa - relacja z XXI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Katowicach

Data dodania: 2023-10-30

W dniach 11-12 października 2023 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyło się XXI Samorządowe Forum Kapitału i Finansów. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. była Partnerem Merytorycznym wydarzenia.

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów to największe i najważniejsze spotkanie łączące wpływowych liderów samorządu, administracji publicznej, finansów i biznesu. Forum to unikalna platforma współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy samorządowcami, ale także między biznesem a JST.

Podczas XXI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Katowicach, przedstawiciele Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wzięli także udział w merytorycznych dyskusjach.

W panelu „Rola samorządów w transformacji energetycznej Polski” wziął udział Tomasz Król – Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Katowicach. „Agencja Rozwoju Przemysłu realizuje projekty inwestycyjne idące w stronę transformacji energetycznej. Istnieje spółka ARP Vehicles, która tworzy autobusy elektryczne. Ostatnio powstałe ARP Budownictwo specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości technologicznych elementów prefabrykowanych. Powołaliśmy Polski Zielony Fundusz, ukierunkowany w stronę odnawialnych źródeł energii, wdrażamy projekty związane z ciepłownictwem komunalnym”.

W panelu „Czy modernizacja ciepłowni w gminach to konieczność?” wziął udział prof. UW dr. hab. Tomasz Gackowski – Dyrektor Zarządzający ds. Rozwoju Strategicznego ARP S.A. „Odnawialne źródła energii, które mają lokalną generację i rozproszona energetyka – są czymś naprawdę ważnym. Chcemy przede wszystkim, aby ceny za energię elektryczną i ciepło były uczciwe i przewidywalne. Mamy narzędzia m.in. w postaci nowelizacji i implementacji europejskiej dyrektywy RED II do polskiego prawa energetycznego, z którymi wiążemy duże nadzieje. Jednocześnie widzimy ogromny potencjał samorządów w zakresie ciepłownictwa. Mają unikatową strukturę sieci, którą doceniają nawet zagraniczni inwestorzy. Ich modernizacja przyczyni się do efektywności, bezpieczeństwa energetycznego i wsparcia źródeł energii, gdzie na końcu tego procesu jest troska o dobro odbiorców, czyli mieszkańców miast i gmin w Polsce.”

Najważniejszym punktem Forum była wieczorna Gala Inwestorów Samorządowych, podczas której prof. UW dr. hab. Tomasz Gackowski – Dyrektor ds. Rozwoju Strategicznego Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. zachęcił uczestników do aplikacji w III Ogólnopolskim Konkursie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego. Celem Konkursu jest wyłonienie oraz nagrodzenie gmin najbardziej zaangażowanych w modernizację sektora energii, przyczyniających się do realizacji założeń polityki energetyczno-klimatycznej. Prof. UW dr. hab. Tomasz Gackowski przypomniał poprzednią edycję konkursu, laureatów oraz odbywające się warsztaty dotyczące możliwości pozyskiwania środków na inwestycje energetyczne w zakresie ciepłownictwa. Na scenie towarzyszyli mu dyr. Joanna Smolik (Bank Gospodarstwa Krajowego) oraz dyr. Krzysztof Skowroński (Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.). Uczestnicy szczególnie zwrócili udział na nagrodę – „Plan dekarbonizacji gminnej ciepłowni” w kategorii konkursowej pt. „Aspirujący innowator roku w dziedzinie ciepłownictwa”.

Organizatorem XXI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów było Municipium S.A. wydawca pisma „Wspólnota".

Więcej informacji o konkursie dla JST i PEC

Zgłoszenia