Polski Rynek Węgla – pierwszy serwis informacyjny o górnictwie

Data dodania: 2014-10-02
Oddział Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Katowicach uruchomił portal Polski Rynek Węgla (www.polskirynekwegla.pl). Bedzie on platformą wymiany informacji z rynkiem. Na portalu publikowane będą dane dotyczące wydobycia, produkcji, jakości i sprzedaży węgla, a także informacje o cenach i stanie zapasów. Portal poświęci także dużo uwagi raportom, historycznym i bieżącym analizom relacji podażowo-popytowych, w tym tych dotyczących węgla krajowego i importowanego, cen zbytu oraz danych ekonomiczno-finansowych sektora węgla kamiennego.

Oddział Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Katowicach uruchomił portal Polski Rynek Węgla (www.polskirynekwegla.pl). Bedzie on platformą wymiany informacji z rynkiem. Na portalu publikowane będą dane dotyczące wydobycia, produkcji, jakości i sprzedaży węgla, a także informacje o cenach i stanie zapasów. Portal poświęci także dużo uwagi raportom, historycznym i bieżącym analizom relacji podażowo-popytowych, w tym tych dotyczących węgla krajowego i importowanego, cen zbytu oraz danych ekonomiczno-finansowych sektora węgla kamiennego.

Twórcą pierwszego w Polsce portalu poświęconego w całości funkcjonowaniu rynku jest katowicki oddział ARP S.A. Od 10 lat monitoruje on sytuację w górnictwie w Polsce i na świecie, publikując analizy i opinie. Uruchomienie portalu stanowi naturalny krok w kierunku udostępnienia bazy wiedzy, jaką dysponuje oddział, przedsiębiorcom, kontrahentom, mediom i administracji publicznej.

Jednym z najważniejszych narzędzi, które zostaną uruchomione na portalu Polski Rynek Węgla, będą Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego. To grupa wskaźników cen wzorcowego węgla energetycznego, produkowanego przez krajowych producentów i sprzedawanego na krajowym rynku energetycznym (Indeks PCSMI 1) oraz na krajowym rynku ciepła (Indeks PCSMI 2). Wskaźniki te bazują na danych miesięcznych ex-post i wyrażają cenę zbytu węgla kamiennego (loco kopalnia) w warunkach jakościowych, zoptymalizowanych do potrzeb odbiorców. Wyznaczane są w cyklach miesięcznych, na podstawie danych przetwarzanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach, przy współpracy z Towarową Giełdą Energii S.A.

Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego są prawnie zastrzeżone, jego właścicielami są Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. i Towarowa Giełda Energii S.A., będące wraz z Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie współwłaścicielami metodologii ich obliczania.