Polska na drodze do innowacyjności

Data dodania: 2016-11-21
- Jeśli chcemy odnieść sukces powinniśmy efektywnie wspierać innowacje. Agencja Rozwoju Przemysłu, funkcjonująca obecnie w ramach Grupy PFR, działa w kilku innowacyjnych obszarach. W ramach „Warsztatów Innowacyjnych Pomysłów” współpracujemy zarówno z małymi i średnimi, jak i dużymi przedsiębiorstwami. Angażujemy się m.in. kapitałowo w firmy z sektora kosmicznego. Jesteśmy aktywni w branży gier wideo, robotyce i automatyce. Współpracujemy nie tylko z firmami, ale również z wyższymi uczelniami i instytucjami technicznymi – powiedział Marcin Chludziński, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu podczas debaty „Innowacje w teorii i praktyce. Proces tworzenia i rozwoju” zorganizowanej w ramach Kongresu 590, której gościem był Prezydent RP Andrzej Duda.

- Jeśli chcemy odnieść sukces powinniśmy efektywnie wspierać innowacje. Agencja Rozwoju Przemysłu, funkcjonująca obecnie w ramach Grupy PFR, działa w kilku innowacyjnych obszarach. W ramach „Warsztatów Innowacyjnych Pomysłów” współpracujemy zarówno z małymi i średnimi, jak i dużymi przedsiębiorstwami. Angażujemy się m.in. kapitałowo w firmy z sektora kosmicznego. Jesteśmy aktywni w branży gier wideo, robotyce i automatyce. Współpracujemy nie tylko z firmami, ale również z wyższymi uczelniami i instytucjami technicznymi – powiedział Marcin Chludziński, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu podczas debaty „Innowacje w teorii i praktyce. Proces tworzenia i rozwoju” zorganizowanej w ramach Kongresu 590, której gościem był Prezydent RP Andrzej Duda.

Według uczestników debaty, aby rozwój innowacyjności w Polsce  był bardziej dynamiczny zarówno polscy przedsiębiorcy, jak i naukowcy powinni  przyzwyczaić się  do większego podejmowania ryzyka. Powinni również odpowiedzieć na pytanie czy opłaca się utracić konkurencyjność firmy tylko dlatego, że nie jest się innowacyjnym.

Podczas dyskusji podkreślano, że przeszkodą w rozwoju innowacyjności nie powinny być ograniczone możliwości finansowania projektów. W Polsce funkcjonuje dużo funduszy zalążkowych i programów wspierających start-upy. Brakuje natomiast finansowania na poziomie komercjalizacji projektu. Tę lukę wypełnia PFR Ventures, który został utworzony przez Polski Fundusz Rozwoju w ramach programu Start in Poland. Jest to największa w Europie Środkowo-Wschodniej platforma inwestycji kapitałowych w innowacyjne spółki na wczesnym etapie rozwoju. PFR Ventures jest odpowiedzialny za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi typu venture capital o wartości 2,8 mld zł. Celem PFR Ventures jest pobudzenie kapitału prywatnego do zaangażowania w projekty o wyższym ryzyku, ale potencjalnie wysokiej stopie zwrotu. Fundusz angażuje się w finansowanie nowoczesnych technologii oraz polskich produktów i usług, które mogą odnieść sukces na rynku.

W kontekście rozwoju  polskich innowacji należy dbać o  właściwą komunikację między dostawcami innowacji – instytutami badawczymi – a ich odbiorcami – firmami. Odpowiedzią na te wyzwanie jest Platforma Transferu Technologii prowadzona przez Agencję Rozwoju Przemysłu.

- Wspomagamy organizacyjnie i finansowo proces transferu technologii pomiędzy dawcami technologii a biorcami innowacyjnych rozwiązań. Transfer jest realizowany wedle modelu dual-use, czyli multiplikowania rozwiązania funkcjonującego w jednej branży w wielu innych dziedzinach – powiedział Marcin Chludziński.

ARP włącza się także w program Start in Poland, organizując Warsztaty Innowacyjnych Pomysłów.

- W ich ramach prowadzimy nabory małych i średnich firm, które są w stanie zaoferować rozwiązania odpowiadające na potrzeby dużych spółek. Taka forma pomocy państwa dla małych firm jest bardziej skuteczna niż otrzymanie dotacji. Pozwala to na pozyskanie dużego klienta, rynku i doświadczenia, a także zmusza do wejścia na wyższy poziom zaawansowania jakościowego, bezpieczeństwa, co w następstwie otwiera drzwi do kontraktów globalnych – podkreślił prezes ARP.

Choć nakłady na innowacje są nadal niskie, to od kilku lat wyraźnie widać, że jest w Polsce niewielka grupa innowacyjnych firm, które stale zwiększają nakłady na działalność innowacyjną, w tym także na działalność badawczo-rozwojową. To pozwala sądzić, że firmy te są konkurencyjne nie tylko na poziomie kraju, ale też poza nim. Współpracują one przede wszystkim z innymi partnerami biznesowymi – czyli z przedsiębiorstwami z tej samej grupy kapitałowej. Nie rozwija się natomiast współpraca między niepowiązanymi ze sobą podmiotami. To jest wyzwanie, na które już wkrótce trzeba będzie znaleźć rozwiązanie.