Polska Fundacja Promocji Kadr weszła do Klastra Centrum Inżynierii Biomedycznej

Data dodania: 2012-11-27
Polska Fundacja Promocji Kadr podpisała umowę o współpracy z Wojskową Akademią Techniczną. Jednym z efektów tej współpracy jest uczestnictwo Fundacji w projekcie, w ramach którego powstał Klaster Centrum Inżynierii Biomedycznej. Oprócz PFPK, do projektu przystąpiło 15 podmiotów.

Polska Fundacja Promocji Kadr podpisała umowę o współpracy z Wojskową Akademią Techniczną. Jednym z efektów tej współpracy jest uczestnictwo Fundacji w projekcie, w ramach którego powstał Klaster Centrum Inżynierii Biomedycznej. Oprócz PFPK, do projektu przystąpiło 15 podmiotów.

Celem Klastra Centrum Inżynierii Biomedycznej (KCIB) jest wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze inżynierii biomedycznej oraz tworzenie warunków do łączenia wyników prac badawczych uczelni wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych.

KCIB ma też wzmacniać konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw działających w branży inżynierii biomedycznej.

W skład Klastra wchodzą również: Pol-Spec-Tech-Service, Centrum Techniki Laserowej - LASERINSTRUMENTS, Comarch S.A., Zakład Produkcji Sprzętu Medycznego RAVIMED, Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe "AWAT", GEOTRONICS Polska, PIMCO, ITTI, BALTON, SUMER, ACCURO, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii.

  

Prezes PFPK, Jacek Wojciechowicz i Rektor WAT, gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk. Fot.: Joanna Kulhawik

Umowę o współpracy podpisali: prezes Fundacji Jacek Wojciechowicz oraz  gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Zygmunt Mierczyk z Wojskowej Akademii Technicznej.

- Będziemy współpracować w obszarach takich jak: udostępnianie materiałów informacyjnych, naukowych, organizowanie narad, sympozjów i konferencji oraz współdziałać w ramach innych oferowanych przez Fundację usług dla przedsiębiorców z zakresu bezpieczeństwa informacji - powiedział Jacek Wojciechowicz, prezes PFPK.

Umowa obejmuje również współpracę w ramach ochrony danych osobowych, audytu teleinformatycznego oraz tworzenia planów ciągłości działania przedsiębiorstw.

Fundatorem Polskiej Fundacji Promocji Kadr jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

------------------------------------------
Polska Fundacja Promocji Kadr jest fundacją publiczną powołaną w 1989 roku na podstawie decyzji Ministra Przemysłu i Handlu. Obecnie funkcje fundatorów-założycieli pełnią: Ministerstwo Skarbu Państwa i Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. a nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Gospodarki.
Misją Fundacji jest promowanie nowoczesnego zarządzania, głównie poprzez działalność szkoleniową ukierunkowaną na rozwijanie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności menedżerskich kadry kierowniczej różnych szczebli.