Politechnika Śląska dołączyła do programu Czystych Technologii Węglowych

Data dodania: 2017-05-31
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Politechnika Śląska podpisały list intencyjny, w którym  zadeklarowały współpracę w zakresie rozwoju i wykorzystania czystych technologii węglowych. Zdaniem sygnatariuszy listu należy zintensyfikować działania, aby wykorzystać nowoczesne technologie węglowe, które są szansą dla polskiego górnictwa.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Politechnika Śląska podpisały list intencyjny, w którym  zadeklarowały współpracę w zakresie rozwoju i wykorzystania czystych technologii węglowych. Zdaniem sygnatariuszy listu należy zintensyfikować działania, aby wykorzystać nowoczesne technologie węglowe, które są szansą dla polskiego górnictwa.

-Jednym z priorytetów ARP jest wsparcie innowacyjnych projektów. Wierzę, że nasza współpraca z renomowanymi polskimi uczelniami technicznymi przyczyni się do zdynamizowania badań nad czystymi technologiami węglowymi. Wdrożenie czystych technologii węglowych byłoby korzystne dla branży górniczej, ale również dla całej polskiej gospodarki  podkreślił - wiceprezes ARP S.A. Andrzej Kensbok.

- Jestem zaszczycony zaproszeniem Politechniki Śląskiej do obszaru działań związanych z czystymi technologiami węglowymi. Deklaruję intensywną współpracę oraz liczę na otwartość pozostałych ośrodków naukowo-badawczych – dodał Dziekan Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej Franciszek Plewa.  

Działania FIW polegają na wsparciu innowacyjnych pomysłów technologicznych. Wspólnym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej, dzięki czemu w Polsce będzie mogła rozwijać się gospodarka niskoemisyjna.

Sygnatariusze listu dostrzegają szanse, jakie dają polskiemu górnictwu nowoczesne technologie węglowe. Celem podjętej współpracy będą również działania promujące wyniki badań w zakresie zastosowania tych technologii w gospodarce. Ale docelowym założeniem projektu jest wdrożenie tych innowacyjnych technologii na szeroką skalę.

- Węgiel jest i pozostanie na wiele lat podstawowym surowcem energetycznym, dlatego mam nadzieję, że podpisanie listu intencyjnego to początek, po którym nastąpią konkretne działania wspierające polską gospodarkę w zakresie jak najefektywniejszego go wykorzystania - powiedział wiceprezes ARP S.A. Dariusz Śliwowski.

- Dzięki postępowi technologicznemu, który zawdzięczamy m.in. Politechnice Śląskiej węgiel w Polsce dostosowywany jest obecnie do zaawansowanych technologii światowych. Istotny jest również fakt, że wzrasta świadomość jak ważne jest zagospodarowanie tego surowca energetycznego  w sposób racjonalny, z korzyścią ekonomiczną, społeczną, ale również ekologiczną – dodał wiceprezes Śliwowski.

Podpisanie listu intencyjnego, które odbyło się 29 maja br. w Warszawie to kolejny element realizowanego przez Oddział ARP S.A. w Katowicach projektu „Forum Innowacyjnego Węgla”. Jego zadaniem jest  m.in.  wsparcie dla firm i instytucji sektora górniczego, które prowadzą działania w kierunku czystych technologii węglowych.

- Nasze forum jest otwarte dla instytucji z potencjałem naukowym, a Politechnika Śląska ma ogromne możliwości w zakresie badań, kadry naukowej oraz studentów. Współpraca z uczelniami jest dla nas niezwykle cenna, pozwala nie tylko upowszechniać wiedzę na temat czystych technologii węglowych, ale także zachęca do prowadzenia badań w tym kierunku - inicjując spotkanie powiedział dyrektor katowickiego oddziału ARP Henryk Paszcza.

Obecnie portal Forum Innowacyjnego Węgla popularyzujący metody czystych technologii węglowych skupia cztery ośrodki naukowo-badawcze: Główny Instytut Górnictwa, zabrzański Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, krakowską Akademię Górniczo - Hutniczą oraz Politechnikę Śląską.